Relaties en kinderen

   Notities

  Aantekeningen

  Matthijs Keyen is vermoedelijk dezelfde, als die genoemd wordt in een artikel in het blad "Ad Aquas Frigidam", dat een verslag geeft over een gebeurtenis in 1566 te Coudewater, wat toen een Brigitinessenklooster was.
  Vermoedelijk sympathiseerde deze Keyen met de "nieuwe leer" want van de broeder Gheertsone wordt vermeld: "Broeder Nicolaes Gheertsone is op 15 october 1568 van der guessen begraven".
  Er zijn in die dagen ook van helvoorts overgegaan naar de Hervormde Godsdienst want in een protocol van 1568 in het archief van BHIC wordt vermeld:
  Er werden ongeveer 100 personen ingedaagd wegens ketterij waaronder o.a. Hansken van Helvoort, ook bij een bevestiging van een dominee wordt als diaken genoemd: Willem Gojerse van Helvoort (1705).

   Overzicht van de stamboom