Henricus Wilhelmi (bij huwelijk)


  • Gedoopt circa 21 mei 1621 - Berlicum
  • Overleden na april 1700 - Berlicum

 Ouders

 Relaties en kinderen

 Broers en zusters

 Grootouders langs vaderszijde, ooms en tantes

 Grootouders langs moederszijde, ooms en tantes

(tonen)

 Gebeurtenissen


 Notities

Aantekeningen

Over Hendrik Willem Jan Diercx van Helvoort is al iets meer te vermelden dan over zijn voorvaderen, al is zijn geboortedatum niet precies bekend Hij is rond 1621 geboren te Berlicum, zoals blijkt uit een akte van 1 januari 1669, waar hij vermeld wordt als inwoner van Berlicum, "oud omtrent 48 jaren". Hij is diverse malen schepen van Berlicum geweest. Zo ook in 1688 bij het besluit aan de heer van Beresteyn als de nieuwe heer van Berlicum een "verering te doen" (=huldigingsgeschenk)

Hij is diverse malen schepen van Berlicum geweest. Zo ook in 1688 bij het besluit aan de heer van Beresteyn als de nieuwe heer van Berlicum een "verering te doen". (=huldigingsgeschenk). Hij erft van zijn moeder, volgens de erfdeling tussen hem en haar broer Matthys Janse van Nimwegen, en stuk land op de ‘Duynakker” te Rosmalen. Nadat Hendrick in 1699 is overleden volgt op 21 juni 1700 de verdeling van de erfenis. De erfenis wordt verdeeld onder de kinderen en kleinkinderen.

Na het overlijden van zijn schoonouders wordt op 30 juni 1668 hun erfenis verdeeld. Engeltje en Cornelis Wilm Tomes van Gerwen, Metge en Wilm Dircx van Vorstenbosch, Meryken en Thieleman Jan Wouters en Hilleken en Hendrick zijn de erfgenamen. Deze laatsten krijgen een stuk land op de Westerakkers, ‘Huybenstuck’ en een stuk land aan de Groenstraat Op 21 april 1670 koopt Hendrick een huis met tuin, boomgaard en akkerland aan de Groenstraat in het verlengde van de Beeck.

Hendrick wordt in 1673 en 1674 genoemd als “Heyligen Geest-meester”. Op 5 maart 1675 neemt hij een stuk land over van Willem Meuwesen van Gestel te Berlicum aan de Groenstraat. Hilleken Coel Peters, weduwe van Peter Zeppers, verkoopt in 1678 aan Hendrick, wonende in Middelrode, een stuk akkerland in de Melissen Camp, Groenstraat.

In 1679 verkrijgt hij diverse landgoederen zoals van de kinderen van Lammert Tomesse van Gerven een huis, tuin etc. op de Loffart. Via Metten Rut Corstiaensse, weduwe van Jan Willems van Helvoort, zijn broer, en haar kinderen Willem en Peter van Helvoort, verkrijgt hij land aan de Onderstal. Hij koopt een stuk akkerland aan de Groenstraat van de voogden van de kinderen van Jan Dirck Hense van de Zande Hij blijft niet alleen land kopen zoals land akkerland aan de Groenstraat van Jan Meeuwis van Rosmalen en van Jacob Hendricx van Hedel, akkerland aan de ‘Loofaert’ van Jan Aert Rovers, maar leent ook geld.

Hij leent aan Dielis Cornelis van Tongeren, burgemeester, 200 Carolyguldens, tegen 4 procent. Als voogd van de kinderen van Jan Thomas van Gerwen en Anneke Thyssen van Nimwegen, leent hij 100 gld. van Cornelis Willems van Gerwen.

Aantekeningen

Lambertus (1654) en Petrus (1657) zijn de eersten die met als achternaam van Helvoort worden geregistreerd. De andere kinderen staan nog met het patroniem Wilhems te boek.

 Overzicht van de stamboom

sosa Jan Dirck Hendrickse van Helvoirt ca 1550-1625 Hanricxken Jan Arien Segers †1628 Jan Jansen van Nimmegen †1622 Jenneke Keyen
||||


||
Willem Jan Dircks van Helvoirt ca 1568-1646 Kathelijn Jan Jansen van Nimwegen †1651
|||
Hendrick Willems van Helvoirt ca 1621-1700/