Sosa :2.048
  • Geboren circa 1550 - Cromvoirt
  • Overleden 26 februari 1625 - Berlicum,leeftijd ongeveer 75 jaar oud
  • Schepen, Landbouwer

 Ouders

 Relaties en kinderen

 Broers en zusters

(tonen)

 Gebeurtenissen


 Notities

Aantekeningen

Reeds lang was bekend dat omstreeks 1580 een zekere Jan Diercx Hendrikx van Helvoort in Berlicum woonde. Hij was meermalen schepen van Berlicum. Verder was er niet veel van hem bekend. Hij had een zoon Willem Jan Diercx van Helvoort, gehuwd met Catelijn Jan Jansse van Nimwegen, langs welk geslacht zich deze stam van Helvoort heeft voortgezet tot in de tegenwoordige tijd.
In de oude stukken wordt de naam van Helvoort geschreven als: Helvoirt, Helvert, Helvort, Helvoort, maar daar hoeft geen betekenis aan gehecht te worden omdat het schrijfwijzen zijn van een en dezelfde naam. Alles is ontleend aan stukken uit hetoud-archief van Berlicum.
In de laatste jaren is over eerdergenoemde Jan Diercx Hendrikx van Helvoort iets meer bekend geworden. Er werd een testament aangetroffen van Gerart Claes van Swaenbergen, opgemaakt door notaris J. van Elden, residerende te Berlicum, van 6 december 1628. Dit testament bevat enige gegevens, welke tot op heden nog niet bekend waren.

Na de dood van Gerard Claess, wordt in de voogdijrekeningen voor Peterken de naam van Helvoort gelijkgesteld met van Cromvoirt, daarna niet meer.
Jan Dirck Henricksse (van Helvoort) werd in oude akten al genoemd in bestuurlijke functies. In 1584 wordt hij genoemd als schepen van Berlicum.Omstreeks 1600 kwam hij in redelijk goede doen. Dat blijkt uit het feit dat hij verschillende stukken land kan kopen.

De naam werd in deze tijd ook gelijkgesteld met VAN CROMVOIRT.

 Overzicht van de stamboom

   
sosa Theodorus Hendrik van Helvoirt sosa N.N. ?
|||
sosa Jan Dirck Hendrickse van Helvoirt ca 1550-1625