(Johannes Lambertus Helvoort)
 Jan Lambers van Helvoort, Jan Lambertus van Hilvoird/ (bij overlijden), Joannis Lamers van Helvort, Joannis Lammerts Dirix (bij geboorte Gerardus), Joannis Lammers, Joannis Lamberti van Helvoort, Joannes Henrici (bij geboorte), Joannis Lamberti N.N. (bij geboorte Petrus)


  • Geboren 17 december 1683 - Berlicum
  • Overleden 2 oktober 1747 - Nuland,leeftijd bij overlijden: 63 jaar oud

 Ouders

 Relaties en kinderen

 Broers en zusters

 Halfbroers en -zusters

Via Lambertus Henricus van Helvoort, geboren 23 september 1654 - Berlicum, overleden 15 januari 1729 leeftijd bij overlijden: 74 jaar oud
(tonen)

 Gebeurtenissen


 Notities

Aantekeningen

Jan Lamberts van Helvoort was landbouwer en woonde misschien ook op de Looffaert in het huis dat zijn vrouw Jenneke had verkregen als erfenis bij het overlijden van haar vader Jan Geurts Glaudemans op 15 oktober 1723. Dit huis had haar vader gekregen als erfenis van Marjan, dochter van Rut Arie Rutten van de Coeveringh. Ook had zij nog een zuster, nl. Geertruy, die was gehuwd met Roelof Theunisz Smulders. (Dit huis zou nog kunnen bestaan, omdat in dezelfde buurt in 1945 is overleden Dorus van Roeloffe (Smulders) (zou nog familie kunnen zijn.)<br>

Na de dood van Jenneke in 1742, verzoekt Jan Lambert in 1746 aan de schepenen van Berlicum of hij, nu Jenneke al enige tijd is overleden en hij met zes kinderen achterblijft, waarvan drie minderjarig, zijn huis op het Hoekske op de Ioofaert mag verkopen, dat hij in "tochte" bezit. Hij zit er zeer zwaar voor; heeft reeds schulden moeten maken en wordt nu gedreigd met executie.

De schepenen geven na "op alles wel en rijpelijk te hebben gelet" toestemming tot de verkoop van dit huis, om de schulden aan te zuiverenen tot alimentatie van de drie mondige (meerderjarige) kinderen. Jan laat de voorbereidingen treffen en af lezen aan de kerk, om publiek en voor alleman te verkopen:

"een wel en hecht goed doortimmerde Huysinghe Hoff ende aangelag, en Backhuys, groot omtrent twee loopense, zoals hetselve is gelegen op de Iooffaert ter plaatse genoempt het Hoekske, synde belend: d'een eynde Marcus Peres: andere syde de Hr Ermers, ander eynde Hendrik Wouter Glaudemans: ander eynde Sr. van der Wiel".

Het huis was verhuurd aan Adriaan Gloudemans. De verkoping vond plaats in de herberg van de Wed. van Gerwen, waar ook het Hoogsel (kaars) uit ging op 17 november 1746 en de koper was Steven Faes van den Broek, voor ongeveer 250 gld. Er rustte op de bewoner/eigenaar van dit pand nog een achtste part in het onderhoud van een brugske in die buurt. (Dit laatste was in 1940 nog zo, maar tijdens de oorlogsjaren is deze brug verwoest en het te bewerken land was overgegaan op andere eigenaren die genoemd bruggetje niet nodig hadden).<br>