Megchel Perken


  • Geboren 19 mei 1793 - Vught
  • Overleden 4 juli 1849 - Heesch,leeftijd bij overlijden: 56 jaar oud

 Ouders

 
 

 Relaties en kinderen

(tonen)

 Gebeurtenissen


 Aantekeningen

Johannes had Mechel te Dinther leren kennen, waar zij als huishoudster woonde bij haar oom. Deze was burgemeester en tevens rentmeester van diverse landeigenaren. Een verzoek van deze oom aan Johannes om zijn rentmeesterschap over te nemen werd beantwoord met: "ik blijf scheper".

Bij de aangifte van de kinderen uit dit gezin hebben de betreffende ambtenaren er wel een potje van gemaakt. In de doopakten van de kinderen komen voor: van Helvoort, van Helvoirt, van Helvort en van Helvert.

De kinderen werden allen geboren in Loosbroek, gemeente Heesch en gedoopt in Dinther, omdat Vorstenbosch en Loosbroek nog geen zelfstandige parachies waren. De kapel van Vorstenbosch op Bedaf (De Brakken) werd op 1 januari 1850 vervangen door een kerk, nadat Vorstenbosch in 1846 tot parochie was verheven. Bij hun huwelijk gingen Johannes en Mechel wonen in de Hondstraat in Vorstenbosch, maar trokken na drie jaar naar Loosbroek. Dat hij zo jong trouwde had te maken met het feit dat er veel jongen mannen werden opgeroepen voor militaire dienst, maar die al gehuwd waren werden vrijgesteld. In die tijd heerste Napoleon over Europa en de gevreesde conscriptie(*) was pas afgekondigd

(*) De verplichte militaire dienst wordt in Nederland voor het eerst in de Franse tijd in 1811 ingevoerd en heet conscriptie. Vanaf die tijd bestaat het leger uit beroepsmilitairen en dienstplichtigen. Alle mannen die de leeftijd van twintig jaar bereikt hebben, zijn in principe dienstplichtig.

 

Huwelijksakte:

Het jaar eenduizend achthondert en veertien, den 29 januari, verschenen des morgens voor ons fugerende Burgemeester, Waarnemende de Functie van Beampte van de Civilen Staat van de Gemeente van Dinther, Departement van de Rijnmonden.
En in presentie van:

  1. Albert van Schijndel     oud 70 jaren
  2. Coenrad Colen             oud 51 jaren
  3. Piet van Heijnsbergen   oud 63 jaren
  4. Nicolas Loensma          oud 70 jaren

Alle wonende te Dinther voornoemd, zijn gecompareerd tot het voltrekken van Huwelijk met der anderen ter eenre Johannes van Helvert oud 23 jaren geboren te Dinther, Departement voornoemd
Soone Van Joannes 
                Maria Stocks
met Meghelina Perquin                                                  oud 21 jaren
Geboren te                                                                  Departement voornoemd
den 19 mei 1793                                                          Dochter van Stephanus Perquin
en Elisabeth Raaimakers
Wonende te Dinther

        En na voorlezing van alle stukken benodigt ten bewijze van hun Huwelijk Verweckt wordende alsmede van het zesde capittel van de Code Napoleon en na de comparanten afgevraagd te hebben of Zij elkander kennen En aannemen Voor Man en Vrouw en beide afzonderlijk toestemmende geinstrueerd te hebben.
Zoo verklaren Wij in naam der Wet:
dat Johannes van Helvert en Meghelina Perquin
door den Huwelijsband zijn verenigt.
        Waar Van Acte opgemaakt en voorgelezen.
        Zoo hebbende getuijgen deze benevens
        En Wij Burgemeester Getekend
                                                          Den Burgemeester voornoemd
De eerste twee Comparanten            Beampte van de Civilen Staat
en twee eerste getuijgen
verklaren niet te kunnen schrijven"

Dus wordt de akte getekend door de burgemeester en N. Loensma en P.V. Heijnsbergen

 Overzicht van de stamboom

   
Stephanus Perquin 1761-1822 Elisabet Raymakers 1769-1852
|||
Mechtildis Perquin 1793-1849