(Stephanus Helvert)


  • Geboren 22 april 1823 - Loosbroek
  • Overleden 10 november 1878 - Rosmalen,leeftijd bij overlijden: 55 jaar oud

 Ouders

 

 Relaties en kinderen

 Broers en zusters

 Notities

Aantekeningen

Woonde in wijk C #56

Aantekeningen

Tijdens die jaren blijkt er nog al eens hongersnood geweest te zijn. Op een bewonerslijst van het jaar 1832 betreffende de gemeente Berlicum en herzien in 1853 staat venneld: laar, sectie E.nr.139, eigenaar Lambertus van Hedel. Bij de her­ziening van 1869 staat: eigenaar Maria Mulders, huisvrouw van Stephanus van Helvoort. Nu was de schoonmoeder van Steven van Helvoort, nl Geertruida van Helvoort en gehuwd geweest met Hendrikus Mulders.

Zij was zelf een dochter van Martinus en Henrica Hendrika van Rooij. Deze familie is nageplozen tot 1736 maar er kon tot nog toe geen verbinding gemaakt worden met onze familie. In 1874 verkocht Steven zijn boerderij te Berlicum en werd te Rosmalen, op het Heeseind (in oude akten"die Hese"genoemd) maar behorende tot de parochie Nuland, een voor die tijd en die streek een grote boerderij gepacht, nl. 30 hectaren. Het was een echte graanboerderij, die tengevolge van de opkomst van de grote graanimporten uit Canada en Amerika in de tachtiger jaren van de vorige eeuw, al snel in waarde ging dalen, wat onder andere tot uiting kwam in de pachtprijs. Die was voor die tijd erg hoog, namelijk 900 gulden per jaar en werd teruggebracht tot 650 gulden. De verpachter had ook nog voor een boerderij vreemde voorwaarde gesteld, zoals de verplich­ting om bij de bomen welke op de hoeken van de percelen stonden, jaarlijks apart te bemesten met een extra kar stalmest.

Steven heeft hier echter niet lang gewoond omdat hij n 1877 van een hooischelf viel, hierdoor ver­lamd nog anderhalf jaari vanaf zijn bed de boerderij heeft beheerd, maar toch als gevolg van deze val in november 1878 overleed. Zijn vrouw Maria, Mieke (door de kleinkinderen later"klein Grutje") genoemd, bleef hierdoor met 12 onmondige kinderen zitten op een grote boerderij en in een voor haar vreemde streek.

Een geluk voor haar was de onbaatzuchtige hulp die haar toen is geboden door de buurman Toontje van Nuland, wat later nog tot uiting is gekomen door het gebaar dat een van haar zonen heeft gemaakt bij de verkoop van ziJn huis aan een kleinzoon van deze buurman, maar daar wordt nog op teruggekomen bij zijn levensbeschrijving. Ook had Maria te maken met andere zaken zoals het afkopen van dienstplicht van haar oudste zoon (Men kon via een makelaar iemand huren die de dienst­plichtige zou vervangen de zogenaamde remplecant). Hier was nogal wat geld mee gemoeid omdat men moest zorgen voor een jaarsalaris voor de remplecant en de provisie voor de makelaar. Ondanks alles heeft ze zich er goed door­ heengeslagen en is er oud bij geworden.

FOTO!!

 Overzicht van de stamboom

Adrianus van Helvert 1745 Johanna Maria Goort Stocks 1761-1825 Stephanus Perquin 1761-1822 Elisabet Raymakers 1769-1852
||||


||
Johannes van Helvoort 1791-1872 Mechtildis Perquin 1793-1849
|||
Stephanus van Helvert 1823-1878