(Wilhelmina Biggelaar)


  • Geboren 22 november 1898 - Keldonk-Erp
  • Overleden

 Ouders

 Relaties en kinderen

 Aantekeningen

Marinus, zoals hij werd genoemd, bleef na het overlijden van zijn oudersop de boerderij wonen, samen met de huishoudster die er al jaren in huiswas. Na enige jaren zijn ze getrouwd. Met Pinksteren 1940, werd de boerderijin de Lijnt betrokken. Dit verhuizen met Pinksteren was een zeerpractisch gebruik, want alles wat met het boerenleven had te maken, namelijkhet vee liep in de wei, de gewassen waren gezaaid, er hoefde nog nietgehooid of geoogst worden, terwijl de hooi en graanzolders ook meestalleeg waren.

Het bouwland werd meestal stoppelbloot aanvaard en de weilanden met Pasen. Ook was het boerenleven erg verweven met het Kerkelijk Jaar voor wat betreft de diverse werkzaamheden en jaarlijks terugkerende tijdstippen. Zo was Lichtmis (2 februari) de uiterste betaaldag van de pacht, wat al met Kerstmis had moeten gebeuren.

Het aannemen van meiden en knechten was met Sint Matthijs (24 of 25februari,dit in verband met een schrikkeljaar) Hooien begon met Petrus enPaulus (29 juni), terwijl het graan (rogge) gemaaid werd in de laatste wekenvan Juli. Het rijmpje was dan ook: Met Sint Jochem en Sint An, maait Janen alleman, die dan nog niet heeft gemaaid, heeft niet op tijd gezaaid (25en 26 juli). De najaarsstormen werden aangeduid als Bamisweer (1 oktober).De haver werd gemaaid na Hoog Lieve Vrouw (15 augustus), en de aardappelenwerden gerooid met laag Lieve Vrouw (8 september).

Deze boerderij wordt nu bewoond door zoon Adrianus. Marinus heeft altijd evenals zijn vader, veel contacten met de familie onderhouden, ook al omdat hij op het stamhuis was gebleven en zodoende naar goed Brabants gebruik werd uitgenodigd bij trouwen en rouwen. Ook al atrlat hij het langste thuis was geweest en natuurlijk er ook veel interesse voor had was hij ook goed met de familiebanden op de hoogte en werden dan ook door bezoeken tijdens de jaarlijkse kermis onderhouden.

Hij overleed aan de gevolgen van een inwendig medisch onderzoek.

 Bronnen

  • Huwelijk: Burgerlijke Stand Erp - Huwelijken - 1935, archiefnummer 405, inventarisnummer 187, aktenummer 3

 Overzicht van de stamboom

   
Hendricus van den Biggelaar Hendrika Rooijackers
|||
Wilhelmina van den Biggelaar 1898-