Sosa :416
  • Born 29 October 1778 - Marssum
  • Deceased 15 May 1846 - Beetgum,aged 67 years old

 Parents

 Spouses and children

 Siblings

 Notes

Individual Note

Menaldumadeel, dopen, geboortejaar 1778, doopjaar 1778
Dopeling: Yebele
Geboren op 29 oktober 1778
Gedoopt op 22 november 1778 in Marssum
Zoon van Taeke Yebles en Ymkje Claasses
Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):
Dopeling : IEBELE
Vader : TEEKE IEBELES
Moeder : IEMKJE KLASES
Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL)
Herv. gem. Marssum, doop 1607-1811
Inventarisnr. : DTB 515
-----------------------------------------------------------------------------
Huwelijksakte Menaldumadeel, 1843
Man : Yebele Taekes van der Veer, oud 64 jaar, geboren te Marssum
Ouders: Taeke Ybeles en Ymkje Clazes
Vrouw : Sjurtje Clazes van der Wal, oud 53 jaar, geboren te Lippenhuizen,
gemeente Opsterland
Ouders: Claas Hanses en Tijske Sjoukes
Datum : 18 januari 1843, akte nr. 4

  Photos and archival records

{{ media.title }}

{{ mediasCtrl.getTitle(media, true) }}
{{ media.date_translated }}

 Family Tree Preview

Ybele Oebeles 1713-1777 Teatske Taekes 1714-1782  
|||
Taeke Ybeles van der Veer 1743-1803 Ymkje Clazes (Klaases) ca 1745-
|||
Ybele Taekes van der Veer 1778-1846