Larsson Ryttare


  • Pehr, married to Martha av (Häradsköp Torp) Håkansdotter in 1680.