Zacharias Colliander


  • Maria av Äsenhöga Prästgd 1688-1690, daughter of Zacharias av Åsenhöga Prästgd Börjesson Colliander and Anna av Malmbäck Sn Langelia.