Spouses and children

   Notes

  Individual Note


  name prefix: Skomager (1754), Enkemand (1738)

  -- GEDCOM (INDI) --1 DEED Strafarbejde i lænker2 DATE 17542 PLAC Korsør Fæstning1 LABL @L11@

  Family Note

  Marriage with Cathrine af Tranehus Madsdatter:

  marriage_bann: [07 Sep 1738] Tranehus, Ellinge Lyng, Højby Sg, Ods Hd, Holbæk Amt

  Kilde: Rost-Nielsen Kirkebog for Højby Sg

  Trolovet Anders Lind af Høybye og Cathrine MadzDotter af TraneHuus; At forbemte 2de Personer ey ved Slegtskab eller Svogerskab eller i anden Maade ere forhindrede, at de jo med hin Anden i Egteskab Kand indlades, derfor lover vi underskrevne.

  M.T. Madz Trane i TraneHuuset.
  O.N.S. Ole Nielssøn i Høybye.


  event: Dom for medvirken til tyveri af Stud [1754] Dragsholm Birketing, Ods Hd, Holbæk Amt

  Kilde:

  De mange løsgående kreaturer kunne tit give anledning til stridigheder mellem ejermændene, når man kom i tvivl om, hvorvidt et dyr tilhørte den ene eller den anden. Det kunne snarest ske, når kreaturer fra flere byer græssede sammen, da det så kunne hænde, at to mænd fra forskellige byer brugte samme eller omtrent samme mærke. Det kunne også ske, at et dyr blev stjålet. Vi læser i tingbogen om et sådant tyveri 1754. Kromand Zakariassen i Vindekilde har haft en stud på græs i Ellinge Hestehave. Den er for- svundet. Man mistænker Peder Pedersen i Hestehavehuset for at have stjålet den. Ved ran- sagning havde nogle mænd fundet oksekød på loftet i Peder Pedersens hus. P. Pedersen blev nu bange, og for at skjule tyveriet slagtede han sin ko. Studens hud havde han leveret til skomager Anders Lind i Højby. Da han havde slagtet koen, fik han skomageren til at modtage koens hud og i stedet tilbagelevere studens hud, der senere blev fundet i noget morads i en mose. Hverken skomager Lind eller P. Pedersens kone har villet oplyse sammenhængen, derved har P. Pedersen fået tid til at undslippe, og han er ikke fundet, da dommen fældes, men dømmes in absentia (som fraværende) til at hænges. Han skal pågribes, hvor han findes. Han skal betale Zakariassen 10 rdl. for studen minus hudens værdi, den er sat til 4 mk. Zakariassen har nemlig fået kohuden. P. Pedersen skal endvidere til kongen betale 20 rdl. i tyvegæld, og til skarpretteren skal han betale 10 rdl. for at blive hængt, desuden skal han betale sagens om- kostninger. Hans hustru dømmes til arbejde i børnehuset på Christianshavn i 3 år. Skomager Lind dømmes til at arbejde i jern (lænker) i Korsør fæstning i 3 år. Denne dom er afsagt på Dragsholm birketing. Den stadfæstes for Peder Pedersens vedkommende ved Sjællandsfars landsting, men hans hustru slipper med at arbejde ét år i spindehuset på Christianshavn, og Anders Lind slipper ligeledes med ét år i jern på Korsør fæstning. For dem alle 3 gælder, at de bør have deres hovedlod for. brudt (hovedlod betyder vist i denne forbindelse alt, hvad de ejer). Såvidt deres bo og formue rækker, skal de betale sagens omkostninger samt deres underholds- og varetægtsomkostninger. Det manglende udredes af amtet.
  Selv om straffen blev nedsat ved landstingsdommen, synes den hård for de to, der ikke havde taget del i tyveriet, men ikke havde villet angive, at de vidste, hvem tyven var. Men naturligvis var det meget urigtigt af skomageren, at han lod P. Pedersen få studens hud tilbage.

    Photos and archival records

  {{ media.title }}

  {{ mediasCtrl.getTitle(media, true) }}
  {{ media.date_translated }}

   Family Tree Preview