Parents

   Spouses and children

   Notes

  Individual Note


  name prefix: Änka (1700)

  event: Faddrar[20 Nov 1692]Granstorp, Åsenhöga Sn, Mo Hd, Jönköping Län

  pi Elin Svensdotter faddrar til Kirstin, dotter av Sven Håkansson & H Kirstin Jönsdotter av Granstorp, Åsenhöga Sn.

  residence:[03 Jun 1700]Voxtorp, Åsenhöga Sn, Jönköping Län

  -- GEDCOM (INDI) --1 LABL @L11@

  Family Note

  Marriage with Daniel av Gimmarp Larsson BL:
  marriage:
  Kilde: Martin Brandt

  1700 d 10 Junÿ wigdeß Daniel Larsohn i Gimmarp och Åker Sochn och h: Elin Svensdotter i Woxtorp och Åsenhöga Sochn widh Åkarp Kÿrckia, om dheß morgon gåfva lära dhe dher preäsentes weta at betyga

    Photos and archival records

  {{ media.title }}

  {{ mediasCtrl.getTitle(media, true) }}
  {{ media.date_translated }}

   Family Tree Preview

  Pehr av Gunnilstorp Bengtsson 1600-1692 Elin av Gunnilstorp Trulsdotter ?1595-1665 Pehr av Voxtorp Törisson †ca 1674 Ingeborg av Voxtorp Pehrsdotter ca 1640-1668
  ||||


  ||
  Sven av Gunnilstorp (Gummestorp) Pehrsson 1642-1691/ Ingeborg av Voxtorp Pehrsdotter ca 1640-1720
  ||  |
  Elin av Voxtorp, Åsenhöga Sn Svensdotter