• Born about 1618 - Brandstorp, Byarum Sn, Jönköping Län
  • Deceased 28 May 1705 - Pålskog, Åker Sn, Jönköping Län,aged about 87 years old

 Parents

 Spouses and children

 Notes

Individual Note


name prefix: Riksdagsmann (1678), Änkl. (1667)
Kilde: Niclas Hertzman - Anbytarforum

Uppgift ur Byarums hembygdsböcker: "En ehrlig och gudfruchtig
man som aldrig försummat någon kyrkiedag utan warit tillstädes".

Om släkten i Östbo dk 28/2 1640, 10/11 1663, 22-23/ 1 1666.

Han var 1678 bondeståndets ledamot och riksdagsman.
Bosatt i Pålskog Tofteryds (F)

(Pålskog ligger i Åker Sn !! hca)

-- GEDCOM (INDI) --1 LABL @L11@

Family Note

Marriage with Marit av (Pålskog) x:

event: Bostad [1644] Uljeshult, Åker Sn, Jönköping Län

event: Bostad 1662 [1662] Pålskog, Åker Sn, Jönköping Län

Marriage with Karin av Pålskog Jacobsdotter:

event: Bostad 1670- [1670] Pålskog, Åker Sn, Jönköping Län

event: Faddrar [06 Oct 1689] Linnås, Åker Sn, Jönköping Län

H Karin Jacobsdotter faddrar til Johan, Nils Månsson & H Ingeborg Jönsdotter av Linnås.

  Photos and archival records

{{ media.title }}

{{ mediasCtrl.getTitle(media, true) }}
{{ media.date_translated }}

 Family Tree Preview

   
Erich av Brandstorp, Byarum Sn Jacobsson ?1590- ? ?
|||
Hans av (Pålskog) Erichsson (Eriksson) ca 1618-1705