• Born in 1762
  • Deceased 8 August 1829 - Valentinstrædet 111a, Nykøbing Sj. Stad, Ods Hd, Holbæk Amt,aged 67 years old

 Spouses and children

 Notes

Individual Note


name prefix: Skrædder
Kilde: Søren Bitsch Christensen – manuskriptudkast
Også i andre dele af landet blev folket rejst til modstand. Helsingør Borgerlige Artilleri havde en overgang været seks dage alle mand på fæstningen både nat og dag, inden de fik tilladelse til gå hjem på nær nogle stykker.55 I Nykøbing på Sjælland blev borgervæbningen sendt ud på en vandring de to mil til Sjællands Odde for at overvære slaget mellem engelske skibe og linjeski- bet Prins Christian og om muligt sammen med militæret forhindre en engelsk landgang. Inde fra byen holdt de også øje med ”de engelske røvere”, som skræddermester Granstad formule- rede det.56 Mest berømt er imidlertid det nederlag, som landeværnstropperne fra Lolland og Falster blev beredt ved Køge. Forinden havde landeværnet bl.a. fået overdraget Holbæk Bor- gervæbnings våben, og byen måtte derfor se forsvarsløs til, at engelske tropper i september besatte byen.57 Det efterlod Lolland og Falster uden noget større forsvar, og stiftamtmanden udstedte en proklamation med opfordring til at danne frikorps, særligt kavaleri, og til at danne kystforsvar.58

Family Note

Marriage with Anna Albrecthsen:

census: Bopæl [1801] Valentinstrædet 111a, Nykøbing Sj. Stad, Ods Hd, Holbæk Amt

Marriage with Anna af (Nykøbing Sj.) Andersdatter:

child pedigree linkage type: Step

  Photos and archival records

{{ media.title }}

{{ mediasCtrl.getTitle(media, true) }}
{{ media.date_translated }}

 Family Tree Preview