• Born in 1644
  • Deceased 24 March 1702 - Øgaard, Bognæs, Herslev Sg, Sømme Hd, Roskilde Amt,aged 58 years old

 Parents

 Spouses and children

 Notes

Individual Note

Kilde: Martin Ammentorp

Family Note


event: Øgaard, Bognæs Øgaard, Bognæs, Herslev Sg, Sømme Hd, Roskilde Amt

Kilde: Martin Ammentorp

Jens Nielsen Øgaard er bruger af Øgaarden, der ifølge Christian V's matricle i 1682 var på 6,92 Tdr. Hkt., og 23,4 Tdr. dyrket land. I Herslev kirkebog står, at den den 21/5 1701 om morgenen mellem kl. 4 og 5 brændte. Den bestod af 7 længer, lå i Bognæs NV for kongehøjen mellem denne og klinten på en høj pynt.
Jens Nielsen Øgaard køber sammen med Christen Hansen, handelsmand i Roskilde, i 1683 selvejermøllen Adser Mølle i Glim sogn, og sælger den igen 1688. De måtte låne penge dertil. (Sjællands Landstings skøde og pantebog 1683 i LA Sj.)
Øgaarden var under kronen indtil 1661, da den sammen med en del andet Krongods i Roskilde Len blev skødet til Københavns Magistrat (Kronens Skøder) og indgik i dannelsen af det der senere blev Bistrup Gods. I 1661 var det dog pantsat til Rentemester Henrik Müller af Lejregaard(0 senere Ledreborg), men 27/8 1667 bliver den lagt til Roskilde bispegaard. På et eller andet tidspunkt kommer den igen udner kronen, således at Frederik III i 1730 skødr den Chr. L. von Plessen til Lindholm (Kronens Skøder).

  Photos and archival records

{{ media.title }}

{{ mediasCtrl.getTitle(media, true) }}
{{ media.date_translated }}

 Family Tree Preview

   
Niels af Bognæs Lorentsen Øgaard †1676 Johanne af Bognæs Jensdatter †1689
|||
Jens af Bognæs Nielsen Øgaard 1644-1702