• Born in 1632
  • Deceased 3 August 1727 - Gimmarp, Åker Sn, Jönköping Län,aged 95 years old

 Parents

 Spouses and children

 Notes

Individual Note


name prefix: Kyrkovärd
death:
Kilde: Martin Brandt

1727 d 3 Augusti affsompnade dhen gl. Man
Larß Erichson i Gimmarp och begrofs
d. 13 Dito warit Kyrckiowerd i 20
åhr. Lades ??? wägen mitt för
lilla Kyrkodörren. gammal 97 åhr.

-- GEDCOM (INDI) --1 LABL @L11@

Family Note

Marriage with Britta av Gimmarp Svensdotter:

event: ÖBHR 1673 ST 9/6 [1673] Gimmarp, Åker Sn, Jönköping Län

Kilde: Martin Brandt

Östbo häradsrätt 1673-06-09

dernäst uplästes i Retten
Jöns Erichsons,
Pher Erichsons
Nils Erichsons,
Bengt Giermundsons
Märit Jönsdotters

kiöpebref uthgifwet 671, hwar uthi dhe samptel:
tillstå och Bekienna sigh medh sine k: hustrurs och Barns godha
Ja och samtycke hafwa sållt och uplåthit all den
skattemanna rättigheet som hafwa uthi halfwa gården
i Gimmarph i aker Sochn till sin

Brodher Larß Erichßen i Gimmarp

aldenstundh dhe bekienner sigh nöd[...]teligen
wara derföhre bethallthe nembl. tillsammans 38 Rdr
att Larß Erichson nu igenom kiöp och arf är rådhande
öf:r halfwa Gårdhen Gimmarp altfördij meddeltes
Larß Erichson för sigh och sine effterkommandhe arfwin-
ger, der på ett fullkomligit lagofångh, hwar till
den 12 Edsworna Nembdemen ähre faste witnen till.

Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Jönköpings län EVIIAAAC:37 (1672-1680) Bild 370 (AID: v190314.b370, NAD: SE/GHA/90102, SE/VALA/0382503)


event: Faddrar [04 Mar 1694] Hagstad, Åker Sn, Jönköping Län

Lars Erichsson faddrar til Gunnel, dotter av Sven Pehrsson & H Karin Nilsdotter av Hagstad.

event: Faddrar [31 Mar 1695] Hult Trulsabo, Åker Sn, Jönköping Län

B Lars Erichsson faddrar til Elisabeth, dotter av Sven Jönsson & H Ingier Larsdotter av Trulsabo.

Ingier Larsdotter troligen dotter av Lars erichsson.

event: Faddrar [01 Jan 1699] Hagstad, Åker Sn, Jönköping Län

B Lars Erichsson faddrar til Gunnel, dotter av Sven Pehrsson & H Karin Nilsdotter av Hagstad.

event: Faddrar [23 Apr 1699] Ålaryd Vgd, Åker Sn, Jönköping Län

B Lars Erichsson faddrar til Karin, dotter av B Anders Nilsson & H Ingeborg Jönsdotter av Ålaryd Vgd.

event: Faddrar [10 Aug 1702] Gimmarp, Åker Sn, Jönköping Län

Faddrar til Pehr, Anders Pehrsson & H Ingeborg Jönsdotter av Vipparp.

event: Bostad 1662-> Gimmarp, Åker Sn, Jönköping Län

Marriage with Elin av Kylås Nilsdotter:

event: Bostad 1662-> [1662] Gimmarp, Åker Sn, Jönköping Län

event: Faddrar [27 Sep 1696] Hagstad, Åker Sn, Jönköping Län

H Elin Nilsdotter faddrar til Karin, dotter av Sven Pehrsson & Karin Nilsdotter av Hagstad.

H Elin kan väre syster til Karin Nilsdotter.

event: Faddrar [28 Feb 1697] Mässeberg, Åker Sn, Jönköping Län

B Lars Erichsson faddrar til Bengt, son av Daniel Svensson & H Elsa Jonsdotter av Mässeberg.

event: Faddrar [01 Jan 1699] Hagstad, Åker Sn, Jönköping Län

B Lars Erichsson faddrar til Gunnel, dotter av Sven Pehrsson & H Karin Nilsdotter av Hagstad.

Maken H Elin Nilsdotter av Kylås kan väre syster til Karin Nilsdotter av Hagstad.

event: Faddrar [23 Apr 1699] Ålaryd Vgd, Åker Sn, Jönköping Län

B Lars Erichsson faddrar til Karin, dotter av B Anders Nilsson & H Ingeborg Jönsdotter av Ålaryd Vgd.

Makan Elin Nilsdotter kan väre syster til B Anders Nilsson.

event: Faddrar [17 Nov 1699] Gimmarp, Åker Sn, Jönköping Län

B Lars Erichsson faddrar til Måns, son av B Pehr Svensson & H Kirstin Pehrsdotter av Gimmarp.

event: Faddrar [16 Oct 1704] Kylås, Åker Sn, Jönköping Län

H Elin Nilsdotter faddrar til Pehr, son av Jöns Nilsson & Kirstin Nilsdotter av Kylås.

H Elin er troligen syster til Kirstin Nilsdotter.child pedigree linkage type: Step

child pedigree linkage type: Step

child pedigree linkage type: Step

  Photos and archival records

{{ media.title }}

{{ mediasCtrl.getTitle(media, true) }}
{{ media.date_translated }}

 Family Tree Preview

   
Erich av Gimmarp Håkansson †ca 1661 Marit av Gimmarp ?
|||
Lars av Gimmarp Erichsson BL 1632-1727