• Born 14 January 1711 - Voxtorp, Åsenhöga Sn, Jönköping Län
  • Deceased 16 May 1753 - Gimmarp, Åker Sn, Jönköping Län,aged 42 years old

 Parents

 Spouses

 Siblings

 Notes

Individual Note

birth:
Kilde: Martin Brandt

1711 d 14 jaunarj föddes Daniels barn i Wåxtorp och döptes d. 22 januarj och wardt wid dopet kallat Päder mod; hust Elin Svensdotter.

faddrar woro efterföljande:
Daniel i Håckontorp
dräng Päder ibm
dräng Swen i Granstorp
dräng Johan i Wåxtorp
hst Marit i Ingarp Söreg
pig: Lucia i granstorp
death:
Kilde: Martin Brandt

1753 den 16 Maji afled Nämndemannen Pär Danielsson i Gimmarp och begrofs d: 27 dito i gårdhens grifteplats, gammal 42 år, 4 månader

-- GEDCOM (INDI) --1 LABL @L11@

Family Note


event: Flytbrev [01 Apr 1743] Voxtorp, Åsenhöga Sn, Jönköping Län

Kilde: Martin Brandt

Sedelhafwaren Pähr Danjelsson, tillicka med deß hustru Marta Swensdotter som hafwer bodt här i församlingen uti Woxtorp, warder med det wittnens börd bekommande, at han så mycket mig wetterligit är, hafwer skött sig ährligen och wäl, brukat sina salighetsmedel, och han kan läsa i bok, men hans hustru kan intet läsa i bok, doch sina christendoms stycken utantil;
For den skul recommenderas de till att därest de werda anländanda få nyttja och brucka samma heliga [....] sig til nytta och uppbyggelse,
Åsenhöga d 1 Apr: 1743
Måns Gislow [underteknad]

3) Åker HII:2 1730-1730 bild 7
marriage:
Kilde: Martin Brandt

1742 d. 28. Decemb: copulerades Pehr Danielsson från Wåxtorp och Marta Swensdotter från S. Ingarp
Morgongåfwan 20 lod silfwer.

  Photos and archival records

{{ media.title }}

{{ mediasCtrl.getTitle(media, true) }}
{{ media.date_translated }}