• Deceased May 5, 1672 - MOERKERKE(BELGIQUE)

 Spouses and children

 Notes

Individual Note

[Vdm.FTW]

&nbsp

SvG Middelburg en Moerkerke. W. Steeghers. Bundel 176, blz. 9. Staat

30.1.1644 - Gheert Ellegheer, LM, + Moe. 3.11.1643 x Margriete Camaert

filia Jan, wed. Overgevende aan Joseph Ellegheer, zoon van de + met

Madeleene Focke, zyn wyf. Voorts aan Maerten Ellegheer, zoon van de +

met Janneken Van Roon, zyn vierde wyf. Voorts aan Adriaen Ellegheeren

Frans De Cant. V.P. en V.M. van Zuzanne en Betken 2 K. van de + met

Magdalena Van Hauteghem, zyn zeste wyf.

&nbsp

Staten v Goed Middelburg van W. Steeghers Bundel 313. 1666-1691. Blz.

241.

Staat 5.9.1672 - (beschadigd) - Adriaen Elegheer fs Carel + L.M. te Moe.

op 5.5.1672. Welke staat heeft doen maken Margriete Huyvetters fa

Lieven, wed. Deze staat overgevende aan Gillis Van de Moere fs Pieter X

Petronelle, dr. van de overleden in X gewonnen met Margriete Huyvetters.

Voorts aan Michiel Verschote X Elisabeth, ook dr. van de overleden in X

gewonnen met Margriete Huyvetters. Voorst aan Jan De Keyser fs Maerten X

Margriete ook dr. van de overleden in X gewonnen met Margriete

Huyvetters. Voorts aan de voornoemde Gillis Van de Moere en Laureyns Van

Robays, beede woonende ten desen graefschepe als apparente V.P. en V.M.

van Joos 23 j.; Anthone 17 j.; Jan 15 j.; Jaecques 13 j.; en Andries 9

j.,de 5 minderjarige K. van de overleden in X gewonnen met Margriete

Huyvetters, makende alzo samen acht staken ten desen sterfhuyse.

 Sources

  • Individual: S Putney - Putney Web Site (Smart Match)

  Photos and archival records

{{ media.title }}

{{ mediasCtrl.getTitle(media, true) }}
{{ media.date_translated }}

 Family Tree Preview