Message to visitors

close

Recherche. sur le nom de LANDSHEER de LANDSHEERE,deLANDTSHEER,de LANDTSHEERE,de LANSHEER,LANSHEER, et autres . jemarque pour mes recherches sur mon arbre tous les noms en deLANDSHEER. mais sur les annotations je marque le nom que jeretrouve sur les actes, suivant les générations lenom est écrit de façon différente,ce quisimplifie mes recherches pour regrouper les familles.

ik merk voor mijn zoekoprachten op mijn boom alle namem i deLANDSHEER, maar op de aantekeningen merk ik de naam die ik newingop de daden.Volgende generaties de naam is geschreven op een anderemanier,die mijn onder zoek vereen voudigt om geninnen tegroeperen

Vriendelijk   


  • Born 1 May 1860 (Tuesday) - Borsbeke, Belgique
  • Deceased

 Parents

 Spouses and children

  Photos and archival records

{{ media.title }}

{{ mediasCtrl.getTitle(media, true) }}
{{ media.date_translated }}

 Family Tree Preview

   
Dominicus MOORELS  Victoria VAN HOUDENHOVE
|||
Coleta MOORELS 1860-