Sosa :34
  • Born 6 January 1809 - Harlingen
  • Deceased 1 August 1879 - Menaldumadeel,aged 70 years old
  • Kleermaker
2 files available 2 files available

 Spouses and children

 Notes

Individual Note

Rikkers, Eerde Pieters geb.Harlingen 60-01-1809 z.v.Pieter en Hiltje Minnes Gleibakker, vrijwilliger, tamboer, 1-10-1832 hoornblazer, 1e afd., 1e bat., 3e comp., 1830-1839, inv.nr.127, lid van de Vereeniging Het Metalen Kruis, afd. Leeuwarden(2e sectie).Bron: friezen-in-de-tiendaagse-veldtocht.nl

Family Note

Marriage with Antje Jans Klaver

beroep: kleermaker en hoornblazer bij het eerste bataljon van den eersten afdeeling vriesche schutterij bij deze een consent overleggende afgegeven door den heer Kapitein genoemd battaillon

 Sources

  • Family: alle friezen

  Photos and archival records

{{ media.title }}

{{ mediasCtrl.geTitle(media, true) }}
{{ media.date_translated }}

 Family Tree Preview