1226 last names (3790 individuals)

(-?ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZdimnotv

Full list: