Antoon Koudijs
Antoon Koudijs

M Antoon Koudijs Toon

Sosa :8
(AntoonKoudijs)


 • Born 26 January 1910 - Amersfoort
 • Deceased 12 May 1985 - Amersfoort,aged 75 years old
 • Buried - nvt (gecremeerd)
 • Wijk- en winkelbediende (fa. Silfhout), Ambtenaar (vuilnisman)
1 file available 1 file available

 Parents

 Spouses and children

 Siblings

(display)

 Events


 Notes

Individual Note

Indertijd was er een leerplicht voor kinderen van 6-12 jaar; Toon zal naar de lagere school zijn gegaan; maar welke?
En wat deed hij daarna? Zijn ouders helpen op de boerderij?

Kwam in ieder geval toen hij 16 was kennelijk te werken voor de kruidenier Oosterveen aan de Langestraat 42 (tel. 77), die later werd overgenomen? door van Silfhout. In 1938 zou van Silfhout aan de wieg staan van de afdeling Amersfoort van het vrijwillig filiaal bedrijf "De Spar".

Moest zich melden voor de Arbeitseinsatz (1943?), moest toen thuis een dekenrol halen (maar geen eten meenemen), en ging toen naar Steenderen, achter Arnhem. Hij moest eigenlijk gaan spitten, maar deed toen alsof hij spit had, kwam door een medische keuring. Omdat hij kruidenier was geweest, werd hem gevraagd om op de boerderij in de slagerij te werken. Omdat slagerij eten betekende, hoefde hij daar niet lang over na te denken. Regelmatig verdween er ook iets in de vuile was die hij naar huis stuurde.
Op enig moment trof een brandbom het huis van oma Bliekendaal-de Gans (moeder van Bettha). Dat was niet genoeg om hem naar huis te krijgen, maar hij liet toen Bettha weten dat zij moest vertellen dat het het huis van zijn moeder was. Dat was wel genoeg, en daarmee kreeg hij een week verlof. De familie wilde hem graag thuis houden, maar zijn maten zouden voor het vuurpeleton gaan als hij niet terug kwam.
Na Dolle Dinsdag (5/9/1944) is hij toch naar huis gegaan. Hij is toen ook vertrokken bij de firma Oosterveen, waar hij had gewerkt en regelmatig ruzie met de baas, van Silfhout, had gehad, en vertelde Bettha dat hij ging werken bij de gemeentereiniging als vuilnisman. Lekker in de buitenlucht werken stond hem wel aan, maar Bettha deed dit veel verdriet, mogelijk omdat haar ouders en grootouders middenstanders waren en ze meer van hem had verwacht.

Komt na 15 december 1958 te wonen met Bettha op de Gounodstraat 52 in Amersfoort

Vele jaren later, ergens midden jaren 60, is zijn zoon nog eens met hem naar de boerderij in Steenderen waar hij had gewerkt gereden. Dat was toch erg emotioneel voor hem.

Hij kreeg op Palmpasen 1977 (of 1976?) een hersenbloeding. Door (te) late behandeling bleef hij daarna halfzijdig verlamd. Heeft toen nog tot zijn dood gewoond in het verpleeghuis St. Elisabeth, toen nog op de St. Andriesstraat in Amersfoort. Hij had veel psychische problemen met zijn verlamming en had er geen zin meer in. In latere jaren leek hij er toch weer meer plezier in te krijgen, en werd hij een gangmaker in het verpleeghuis.

Zijn vrouw Bettha verhuisde daarna na 19-9-1977 naar de Leonorehof 43, omdat het huis op de Gounodstraat niet kon worden aangepast voor haar gehandicapte man. Hij kwam daar ongeveer eens per week.

Wordt op 1 april 1947, te rekenen ingaande 1 januari 1947, benoemd als huisvuilophaler in tijdelijke dienst, bij de reinigings- en ontsmettingsdienst, op een weekloon van f 25,44 plus 15% vaste toelage ad f 3,82 per week, plus 10% tijdelijke toelage ad f 2,55 per week, benevens een tijdelijke overbruggingstoelage ad f 4,80 per week, alsmede een kledingtoelage ad f 10,- per jaar.

Rijbewijs vanaf 27-10-1961.

Wordt op 12 februari 1948, uitgereikt 21 mei 1948 gerekend in vaste dienst ingaande 1 januari 1948:
Koudijs, Antoon, geboren 26 januari 1910, in de rang van huisvuilophaler, zulks op een weekloon van f 41,76 (nieuwe loonregeling) en met een pensioengrondslag van f 2182,- (kledingtoelage ad f 10,- per jaar inbegrepen).

Krijgt op 1 februari 1975 eervol ontslag uit zijn betrekking van ambtenaar III bij de gemeentelijke reinigings- en vervoersdienst, in vaste dienst, wegens het bereikt hebben van de pensioengerechtigde leeftijd.

De broers kaartten vaak met elkaar op zondagochtend, bij de fam. Brouwer, de buren van Bertus in de Wagnerstraat. Dat waren de buren geweest van hun ouders in de Molenbuurt.

Na het overlijden van hun zoon Hans wilden ze graag verhuizen. De wijk was ook volledig veranderd, en de boerderij waar Toon was opgegroeid zou worden gesloopt. Uiteindelijk verhuisden ze naar de nieuwbouwwijk Randenbroek. Ze betrokken het eerste huis wat daar klaar was, en waren de eerste bewoners van de wijk. Ze hadden toen nog uitzicht, over de weilanden, naarziekenhuis de Lichtenberg.

  Photos and archival records

{{ media.title }}

{{ media.short_title }}
{{ media.date_translated }}

 Family Tree Preview

Gijsbert Koudijs 1835-1892 Jenneke van den Brink 1839-1883 Aart Klaasen Doornekamp 1855-1923 Aaltje van Loen 1851-1915
||||


||
Reijer Koudijs 1870-1949 Anna Doornekamp 1875-1951
|||
a picture
Antoon Toon Koudijs 1910-1985 1. gw_v5_tour_1_title

  gw_v5_tour_1_content

 2. gw_v5_tour_2_title (1/7)

  gw_v5_tour_2_content

 3. gw_v5_tour_3_title (2/7)

  gw_v5_tour_3_content

 4. gw_v5_tour_3bis_title (2/7)

  gw_v5_tour_3bis_content

 5. gw_v5_tour_4_title (3/7)

  gw_v5_tour_4_content

 6. gw_v5_tour_5_title (4/7)

  gw_v5_tour_5_content

 7. gw_v5_tour_6_title (5/7)

  gw_v5_tour_6_content

 8. gw_v5_tour_8_title (6/7)

  gw_v5_tour_8_content

 9. gw_v5_tour_7_title (7/7)

  gw_v5_tour_7_content

 10. gw_v5_tour_9_title

  gw_v5_tour_9_content