Message d'information du propriétaire de l'arbre

close

Welkom op de informatiesite van Hoffman, Hesselink en De Iongh.

Treft u informatie aan die uw belangstelling heeft laat het ons weten. Wij beschikken over veel meer informatie dan hier weergegeven. Kijk ook op http://www.hoffman.nl/genealogie met veel nieuws. Wij komen graag in contact met collega onderzoekers voor het uitwisselen van gegevens. Verbeteringen zijn zeer welkom.

Zie ook de site http://www.geneaweb.org/hoffmanholland met informatie over andere mogelijk verwante Hoffman(n) families.


Mr. , heer van Ommeren en Wayestein

 • Né le 13 octobre 1695 - Nijmegen, GEL, NLD
 • Baptisé le 15 octobre 1695 - Nijmegen, GEL, NLD
 • Décédé le 21 janvier 1777 - Arnhem, GLD, NLD, à l'âge de 81 ans
 • Raad en rekenmeester van Gelderland, schepen en raad van Tiel, curator van de Akademie te Harderwijk.

 Parents

 • Arent Hendrik van den Steen, Mr. , heer van Ommeren en Wadesteyn , né le 14 mars 1668 - Tiel, décédé le 6 février 1723 - Tiel à l'âge de 54 ans, Burgemeester van Tiel, Gedeputeerde des Qartiers van Nijmegen, Waltgraaf des Nederrijkschen Walts
  Marié le 17 novembre 1694, Den Haag, avec
 • Geertruid Cornelia VerboIt, baptisée le 28 juillet 1676 - Den Haag, décédée à l'âge de 42 ans , inhumée le 9 août 1718 - Tiel

 Union(s), enfant(s), les petits enfants et les arrière-petits-enfants

  Frères et sœurs

 Notes

Notes individuelles

Mr. Jacob Nicolaas van den Steen, heer van Ommeren en Waiestein, geb. 13, gedoopt 15 Oct. 1695 te Nimegen, student te Utrecht, 7 Juni 1718 aldaar gepromoveerd, 20 Juni 1722 ad interim benoemd tot richter van Tiel en Zandwijk; Oct. 1724 schepen en raad, in 1728, 49, 69 burgemeester van Tiel ; afgevaardigde uit Gelderland naar de Staten-Generaal; Mei 1749-59 gewoon gedeputeerde in de staten des Nimeegschen kwartiers; 20 Aug. 1754 door de prinses-gouvernante benoemd tot curator der Geldersche hoogeschool (te Harderwijk), 11 Oct. door de Landschap erkend en 18 Oct. als zoodanig opgetreden; 24 Oct. 1759 aangesteld tot raad en rekenmeester der domeinen van Gelderland, in 1767 eerste rekenmeester; oppergasthuismeester en rekenmeester onder de weeshuismeesters te Tiel; nog in 1772 als burgemeester van Zandwijk vermeld; in 1775 naar Harderwijk gereisd ter behartiging van de belangen der Geldessche Akademie. Als ouderling te Tiel tegenwoordig op de antesynodale classis aldaar van 4 Aug. 1727, op de gewone van 8-9 Sept. 1727,20-21 Apr. 1733, 13-14 Apr. en 14-15 Sept. 1739, 3--4 Mei en 13-14 sept. 1745, 14-15 Apr. 1755, alsook op de classis-antesynodaal van 6 Aug. 1759 als substituut van Mr. Arnoldus v. Leeuwen, burgemeester en ouderling te Tiel ; terwijl in de gewone classis van 10-11 Apr. 1769 zijn secundus Herman Dijckmeester, burgemeester van Tiel, en op de classis-antesynodaal van 7 Aug. 1769 zin secundus Mr. Otto van Eck, secretaris van Tiel, ontvanger-generaal van den 40sten penning over het kwartier van Nijmegen, optrad.

Notes concernant l'union

huwelijksvoorwaarden 22 december 1719, Huwelijksdispensatie 1720-3-6: zusterskinderen. L. 1720-4-11

  Photos & documents

{{ media.title }}

{{ media.short_title }}
{{ media.date_translated }}

  Aperçu de l'arbre

Jacob van den Steen ca 1561-1630   Lucretia Creijvanger †1637   Arnt de Bye, ridder 1600-   Margaretha Bicker 1614-   Nicolaas VerboIt   Anna Criep   Maximiliaan le Maire   Geertruij van Mierop †1673
|
8
  |
9
  |
10
  |
11
  |
12
  |
13
  |
14
  |
15 


 


 


|   |   |   |
Jacob van den Steen, Mr. 1616-1683   Anna de Bye, vrouwe van Ommeren en Waijestein 1636-1713   François VerboIt, Mr.   Maria le Maire 1647-1721
|
4
  |
5
  |
6
  |
7 


|   |
Arent Hendrik van den Steen, Mr. 1668-1723   Geertruid Cornelia VerboIt 1676-1718
|
2
  |
3|
Jacob Nicolaas van den Steen, Mr. 1695-1777


 1. gw_v5_tour_1_title

  gw_v5_tour_1_content

 2. gw_v5_tour_2_title (1/7)

  gw_v5_tour_2_content

 3. gw_v5_tour_3_title (2/7)

  gw_v5_tour_3_content

 4. gw_v5_tour_3bis_title (2/7)

  gw_v5_tour_3bis_content

 5. gw_v5_tour_4_title (3/7)

  gw_v5_tour_4_content

 6. gw_v5_tour_5_title (4/7)

  gw_v5_tour_5_content

 7. gw_v5_tour_6_title (5/7)

  gw_v5_tour_6_content

 8. gw_v5_tour_8_title (6/7)

  gw_v5_tour_8_content

 9. gw_v5_tour_7_title (7/7)

  gw_v5_tour_7_content

 10. gw_v5_tour_9_title

  gw_v5_tour_9_content