Family Tree owner : Hs SMIT (hsmit)
Welkom op de stamboom van Smit, van Diggelen, Waghto, Suijker enzovoort...

Favorite PersonsMap


Tjalleberd | Mildam | Hennaarderadeel | Nijehaske | Tholen | Berkenwoude | Haskerland | St.Johannesga | Schoterland | Giethoorn | Opsterland | Heerenveen | Langezwaag | Oudehaske | Aengwirden
Number of Individuals : 2,553  Last update on 09/16/2013

Latest News

Loading...