Sosa :83
  • Baptized 4 October 1748 - Hengelo, , , Gelderland, Nederland
  • Deceased 13 March 1807 - Hengelo, , , Gelderland, Nederland,aged 58 years old
  • Buried 30 March 1807 - Hengelo, , , Gelderland, Nederland

 Parents

 Spouses and children

 Notes

Baptism

Getuige: Hendrik Hendriksz, Hendrina Lenselink

Notitie bij de geboorte van Harmina: ’Vader - Derk [toenaam niet vermeld] - sijn dogter Hermina; Moeder - Janna Hendrikzen, Testes - Hendrik Hendrikzen & Hendrina Lensselink Ged. - den 4 octob.’Dochter van Derk Tappe (Tapp, Tap), soldaat in ’t regiment van de Generaal-Majoor van Brakel, in de compagnie van de Hr. Lt-Colonel van Linteloo ; j.m. van Alpen, en Janna Hendrikse Mettermate (Janna Onstein, alias Janna Onstenk, alias Joanna Bannings) [bron: AV, Yahoo 21-05-2010]

Death

58 jaar oud

Burial

58 jaar

 Family Note

Marriage with Hendrik (Hendrikus) Kraassenberg (Krasenberg, Craassenberg, Kraassenbarg, Kraastenbarg, Krassenberg)

Notitie bij het huwelijk van Hendrik en Harmina: ’den 3 oct. aengetekent - Na dat de bruidt, die van de Roomse religie is, coram facie sijne drie, plegtig hadde belooft, naar teneur des placaets anno 1752 in cas van ongelijke huwelijken geëmaneert, haren bruijdegom, in saken van godsdienst, so binnen als buijten ’s huijses, in gesontheit of siekte, niet hinderlijk te sullen wesen, en alle kinderen, soo die sij reets in onegte gewonnen hadden, als ook nog uit dit houwelijk mogten voortkomen, in de Gereformeerde godsdienst te laten opvoeden.Hendrik Craassenberg, soon van Garrit Craassenberg van Zutphen, en Harmina Tap, dogter van Derk Tap onder Hengelo. Met attestatie na Zutphen. Den 18 oct. op attestatie van Zutphen en na drie voorgaande sondaegse proclamatien alhier in den huwelijken staat bevestigt. En zijn mede voor den predikstoel verscheenen, om opentlijk voor de gemeente, door ’t huwelijk harer ouderen geëcht te worden, hare drie kinderen, soo sij in onecht gewonnen hadden, met name Dora, Hendrica en Garrit Jan.’ [Trouwboek Hengelo 1772-1811, Transcriptie op Genealogiedomein.nl]Huwelijk van haar ouders te Doetinchem: ’02.11.1746, Derk Tappe, j.m. van Alpen, soldaat in’t Regiment v.d. Generaal Majoor van Brakel in de compagnie van de Hr. Lt.Colonel van Linteloo en Janna Bannik Van Hengel, d.v. Hendrik Banning, opm: Beide alhier’Kind(eren):Garrit Jan Kraassenberg 1786-????Johanna Kraassenberg 1791-1861

Ook getrouwd met Teuntjen Bretveld op 7 augustus 1807 te Hengelo (gld).

 Sources

  • Spouse: http://members.home.nl/n.j.m.kwakman/Garritsen/Garritsen.htm Documenttype DTB Trouwen Erfgoedinstelling Gelders Archief Plaats instelling Arnhem Collectiegebied Gelderland Archief 0176 Registratienummer 912.2 Registratiedatum 18-10-1778 Akteplaats Hengelo Collectie Hengelo
  • Death: DTB Hengelo (Gld)

  Photos and archival records

{{ media.title }}

{{ mediasCtrl.getTitle(media, true) }}
{{ media.date_translated }}