Message to visitors

close

Deze stamboom is vervaardigd op basis van gegevens die opinternet te vinden zijn. Er zijn geen primaire bronnen gebruikt. Dejuistheid van de gegevens is niet gegarandeerd!

Naar mijn inschatting zijn de gegevens van 2000-1500 redelijkbetrouwbaar. Naarmate ze verder teruggaan in de tijd neemt debetrouwbaarheid sterk af. Het is vanaf 1500 nauwelijks na te gaanwaar werkelijkheid, (politieke) wenselijkheid en mythe in elkaarovergaan. De gegevens van voor 1000 dienen dan ook als puurspeculatief te worden beschouwd waarbij de vraag 'mythe ofwaarheid' veelal in het voordeel van het eerste zal uitvallen.

Omdat ik niet de pretentie heb 'wetenschap' te beoefenen en dezekwartierstaat voor puur persoonlijke doeleinden naar eer en gewetenis vervaardigd, vind ik dit geen probleem.

Overname van de gegevens door derden is voor eigenverantwoordelijkheid!

Over de kwartierstaat wordt niet gecorrespondeerd


  • Deceased

 Spouses

  Photos and archival records

{{ media.title }}

{{ mediasCtrl.getTitle(media, true) }}
{{ media.date_translated }}