Family Tree owner : Hans van der WERFF (hvanderwerff)
Mijn naam is Hans van der Werff en sinds enige jaren pluis ik met veel plezier de stamboom van mezelf (van der Werff) en van mijn Moeder (Bosma) uit. Ik hoop via deze site ook andere mensen een plezier met mijn gegevens te kunnen doen, en mocht iemand meer aanvullingen hebben of onregelmatigheden tegenkomen, dan houd ik mij van harte aanbevolen voor allerhande informatie omtrent deze beide stambomen

Favorite Persons


No favorite persons.

Map


Wymbritseradeel,Fr | Dokkum,Fr | Menaldumadeel,Fr | Vrouwenparochie,Fr | St. Annaparochie,Fr | Idaarderadeel,Fr | Het Bildt,Fr | Wartena,Fr | Menaldum,Fr | Wergea,Fr | Grouw,Fr | Beetgum,Fr | Leeuwarden,Fr | Sneek,Fr | Leeuwarderadeel,Fr
Number of Individuals : 11,420  Last update on 01/28/2019

Latest News

Loading...