• Born about 1667
  • Deceased about 1706,aged about 39 years old
  • In 1698 en 1700 boer op stim 66 in de bird bij grouw

 Parents

 Spouses and children

 Siblings

 Half-siblings

On the side of Jets ? ca 1642-

 Notes

Individual Note

Cohieren van Oostergo, deel 2
Bron: Stemkohieren
Soort registratie: Inschrijving Stemkohieren
Aktedatum: 1698
Plaats: Idaarderadeel
Bijzonderheden:
Schiet 6 floreen 12 stuivers
Locatie: Grouw
Stemnr.: 66
Grootte: 70 pondematen
Aantal stemmen: 1
Eigenaar van 3 pondematen
Jan Doytses wonende te Grouw
Eigenaar van 3 pondematen
Pyter Doytses wonende te Grouw
Gebruiker Syds Jeskes cum sociis
Eigenaar voor 1/2 en 10 einsen; papist
Sybe Sybrens met zijn vrouw wonende te Roordahuizum
Eigenaar van 3 pondematen
Sybrig Doytses wonende te Grouw
Eigenaar van 3 pondematen
Willem Doytses wonende te Grouw
Eigenaar van bijna 11 pondematen
Bijzitter Asperen wonende te Grouw
Eigenaar van 10 pondematen
Cornelis Hylckes wonende te Oldeboorn
Eigenaar van 12 pondematen
Lijsbet Jacobs (Jacob Rinses weduwe) wonende te Grouw
Bronvermelding
Cohieren van Oostergo, deel 2, archiefnummer 72, Stemkohieren 1698 - Tresoar, inventarisnummer F2687
Gemeente: Idaarderadeel
Periode: 1698
Fout melden

Godsdienst: doopsgezind

Family Note

Marriage with Ymck ?:
Trouwregister Hervormde gemeente Grouw
Bron: DTB Trouwen
Soort registratie: DTB inschrijving trouwen
Aktedatum: 25-03-1694
Plaats: Grouw
Soort akte: bevestiging huwelijk
Bruidegom Sijds Yesges wonende te Grouw
Bruid Ymk Annes wonende te Grouw
Bronvermelding
Trouwregister Hervormde gemeente Grouw, archiefnummer 28, Collectie doop-, trouw-, lidmaten- en begraafboeken - Tresoar, inventarisnummer 423, aktenummer 18
Gemeente: Idaarderadeel
Periode: 1657-1704

Marriage with Grietje x:
Trouwregister Hervormde gemeente Idaard AEgum Friens
Bron: DTB Trouwen
Soort registratie: DTB inschrijving trouwen
Aktedatum: 02-04-1702
Plaats: Aegum
Soort akte: bevestiging huwelijk
Bruidegom Sydts Ieskes wonende te Warga
Bruid Grietje Sioerdts wonende te Aegum
Bronvermelding
Trouwregister Hervormde gemeente Idaard AEgum Friens, archiefnummer 28, Collectie doop-, trouw-, lidmaten- en begraafboeken - Tresoar, inventarisnummer 428, aktenummer 33
Gemeente: Idaarderadeel
Periode: 1659-1810

  Photos and archival records

{{ media.title }}

{{ mediasCtrl.getTitle(media, true) }}
{{ media.date_translated }}

 Family Tree Preview

Hille x ca 1600-1652/ Trintie x 1600/-ca 1645  
|||
Iesk (Isck) x 1637-1689/ Jets ? ca 1642-
|||
Syds x ca 1667-ca 1706