• Born about 1707
  • Deceased 12 June 1783 - Beetgum,FR,NLD,aged about 76 years old
  • Boer

 Parents

 Spouses and children

 Siblings

 Half-siblings

On the side of Grietje x

 Notes

Individual Note

IJlst, Kollumerland, Leeuwarderadeel, Lemsterland, Menaldumadeel 18
Bron: Quotisatie kohieren
Soort registratie: Inschrijving Quotisatie kohieren
Aktedatum: 1749
Plaats: Menaldumadeel
Bijzonderheden:
Locatie: het dorp Beetgum
Aantal volwassenen: 2
Aantal kinderen: 4
Aanslag: £ 36:4:-
Bewoner Tymen Sydses
Diversen: welgesteld
Bronvermelding
IJlst, Kollumerland, Leeuwarderadeel, Lemsterland, Menaldumadeel, archiefnummer 5, Gewestelijke bestuursinstellingen van Friesland 1580-1795 - Tresoar, inventarisnummer 6479, blad 18, aktenummer 21794
Periode: 1749
Overlijden: Diaconierekeningboek Beetgum
Bron: DTB Begraven
Soort registratie: DTB inschrijving begraven
Aktedatum: 12-06-1783
Bijzonderheden:
Ontvangen wegens huur laken £ -:18:-
Citaat:
van Tijmen Sijdzes weduwe ontvangen voor huur van het lijklaken gebruikt over het lijk van Tijmen Sijdzes
Overledene Tijmen Sijdzes
Bronvermelding
Diaconierekeningboek Beetgum, archiefnummer 245-32, Hervormde gemeente Beetgum - Tresoar, inventarisnummer 49, aktenummer 88
Gemeente: Menaldumadeel
Periode: 1751-1790

Family Note

Marriage with Jetske x:
Trouwregister Hervormde gemeente Beetgum
Bron: DTB Trouwen
Soort registratie: DTB inschrijving trouwen
Aktedatum: 23-02-1766
Plaats: Beetgum
Soort akte: bevestiging huwelijk
Bruidegom Tijmen Sijdzes wonende te Beetgum
Bruid Iedske Willems wonende te Tzum
Bronvermelding
Trouwregister Hervormde gemeente Beetgum, archiefnummer 28, Collectie doop-, trouw-, lidmaten- en begraafboeken - Tresoar, inventarisnummer 501, aktenummer 433
Gemeente: Menaldumadeel
Periode: 1647-1811

  Photos and archival records

{{ media.title }}

{{ mediasCtrl.getTitle(media, true) }}
{{ media.date_translated }}

 Family Tree Preview

Iesk (Isck) x 1637-1689/ Jets ? ca 1642- Sioerd ? Ock ?
||||


||
Syds x ca 1667-ca 1706 Grietje x
|||
Tymen x ca 1707-1783