Family Tree

Last update on08/07/2021

88
1

Member


(hvansteenes)
Dit is de Genealogie van ALLE Steenhuys/Steenis/Steennis/Steenes'en.

Deze stamboom is een 'project in progress'. De gegevens zijn veelal verzameld tussen 1992 en 2004 veelal door mijn broer Theo J.H.M. van Steenes (*1951/+2004)'.

De naam (van) Ste(e)n(n)is (ook: van Steenes) is een verkorting van 'Van den Steenhuys' en afgeleid van 'van het Steenen Huis' bij (Gelder)Malsen. Eerste drager van deze naam was Hermanus van den Steenhuys (ca.1300-1353); Ridder in de Ridderlijke Duitsche Orde, Balije van Utrecht en in dienst van het Bisdom van Utrecht. De verkorting van de naam is in gebruik vanaf ca.1480 in de gerechtelijke procesverslagen inzake Otto van den Steenhuys/van Ste(e)nis (ca.1450-1515). Het familiewapen 'drie gaande geluipaarde leeuwen onder elkaar rood getand, getongd en genageld op een gouden schild' werd in oorsprong gedragen door de Hertog van Schwaben en is later door Frederik II (na zijn kroning tot Koning van Duitsland en Keizer van het Heilige Roomsche Rijk) geschonken aan zijn raadsman en vertrouweling Eberhardt von Tanne Waldburg (1170-1234) en benoemde hem tot Rijksvoogd van het Zuidduitse Koninkrijk. ---> De directe stamlijn Von Tanne Waldburg/Van den Steenhuys is in onderzoek.

Laatste update: 2021-01-25

Favorite Persons


Family Tree Owner

Not defined
Latest News 
Loading...