Family Book  Wolberink in Mander en Geesteren OV


Als we terug in de geschiedenis gaan, zien we de naam Wolberink of een afgeleide daarvan voor het eerst voorkomen rond 1550.

Het Richterambt Ootmarsum spreekt dan in prachtige oude taal van: “Wolberting to Manher in den kerspel van Oetmersem” en op 1 oktober 1557: “Albert van Steenwyck; Die twe derdedelen van dese naebescreven guederen als --- Wolberting tot Manher”.Prachtig zijn ook de namen van bv. “Berent Wolberinck en zijn vrouw Swenne Ribberinck. In de Volkstelling van 1748 worden de volgende namen vermeld:

Huisgesinnen: Egbert Wolbert, vrouw AleKinders over de 10 jaar oud: Jonge man Gerrit WolbertKinders onder de 10 jaar oud: SwenneKnegts of meiden: Hermen Hergelink, Jan Wergers

De oorsprong van onze familie ligt in het Buurtschap Mander. Of zo men rond 1550 zei; Manher in den kerspel van Oetmersem. De oudste geboorte- en trouwdata heb ik gevonden in de Kerkboeken van Ootmarsum, later in Tubbergen en weer later in Geesteren, Maar dan zitten we al rond het jaar 1820.

De oorsprong van “onze” familie Wolberink (en varianten daarop) ligt dus in Mander aan de Voortsweg nummer 7.

De “plaats” Frielink thans aan de Meyersweg 25 in Geesteren wordt al vroeg in de geschiedenis genoemd. In de Marke Geesteren wordt de naam Vrielink/Frielink al genoemd rond 1310. En op 26 november 1384 wordt er door het Richterambt te Ootmarsum het volgende over vermeld:

  • Den tiende te Gheesteren over Vriling in den kerspelvan Oetmersem. Item aldaer den tienden, grof ende smal,over Hillebolding.

En op 16 oktober 1433:

  • In Twynte in den kerspel van Oetmersem in der buerschaptoe Geesteren die tienden, groff ende smal, over die erve endegoede, geheiten Vriling ende Hilbolding, mit hoeren toebehoeren.

Door de geschiedens heen is de naam wel steeds veranderd. Rond 1475 was het Vrilinck. In 1601 sprak men van Vrijleman wat weer later al snel Vrieleman of Vrielman werd. In 1822 zien we de naam Wolberink voor het eerst. Maar de naam Vrielman is als bijnaam altijd gebleven.


Index