Josephus Albertus Alberdingk Thijm
Josephus Albertus Alberdingk Thijm
(Joseph Alberdingk Thijm)


  • Born July 8, 1820 (Saturday) - Amsterdam, Provincie Noord-Holland, Verenigd Koninkrijk der Nederlanden
  • Deceased March 17, 1889 (Sunday) - Amsterdam, Provincie Noord-Holland, Nederland,aged 68 years old
  • Hoogleraar aan de Rijksacademie voor Beeldende Kunsten te Amsterdam in esthetiek en kunstgeschiedenis, Boekhandelaar-uitgever, Dichter
1 file available 1 file available

 Parents

 Spouses and children

 Siblings

 Half-siblings

On the side of Joannes Franciscus Alberdingk, born October 22, 1788 (Wednesday) - Amsterdam, Graafschap Holland en West-Friesland, Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden, deceased April 15, 1858 (Thursday) - Amsterdam, Provincie Noord-Holland, Nederland aged 69 years old,
Oliefabrikant
  • with Elisabeth Reydon, born February 17, 1788 (Sunday) - Haarlem, Graafschap Holland en West-Friesland, Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden, deceased October 15, 1818 (Thursday) - Amsterdam, Provincie Noord-Holland, Verenigd Koninkrijk der Nederlanden aged 30 years old

 Notes

Individual Note

Josephus Albertus Alberdingk Thijm was een Nederlandse katholieke schrijver van gedichten en historische novellen. Hij nam een prominente positie in het katholieke leven van zijn dagen in. Thijm streefde ook naar nauwere contacten tussen Vlaamse en Nederlandse letterkundigen.[2] Dit kwam onder meer tot uiting in de Dietsche Warande, het tijdschrift dat Thijm in 1855 oprichtte, en in de Volks-Almanak voor Nederlandsche Katholieken, die hij vanaf 1852 samen met Herman van Nouhuys (1821-1853) uitgaf.

Hij was gehuwd met Wilhelmina Anna Sophia Kerst. Zij hadden vijf kinderen: Jan, Catharina, Frank, Karel (Lodewijk van Deyssel) en de jong overleden Maria. Historicus Paul Alberdingk Thijm was de broer van Joseph.

Alberdingk Thijm was hoogleraar aan de Rijksacademie voor Beeldende Kunsten te Amsterdam in esthetiek en kunstgeschiedenis en tevens boekhandelaar-uitgever. Zijn artikelen over de gotiek waren van grote invloed op de jonge architect Pierre Cuypers (die in 1859 met Thijms zuster Antoinette trouwde) en op de opkomst van de neogotiek in Nederland. In 1860 adviseerde Thijm bij de restauratie van het Praalgraf van Engelbrecht I van Nassau in Breda.

 Sources

  • Individual: Wikipedia

  Photos and archival records

{{ media.title }}

{{ mediasCtrl.getTitle(media, true) }}
{{ media.date_translated }}

 Family Tree Preview

Johannes Heinrich Alberding 1719-1781 Geertruy Clasen 1725-1782 Jan Hendrik Been 1710-1782 Hermina Rademaker 1714-1791 Joan Baptist Thijm 1727-1803 Catharina Rycke 1730-1800 Jan Hallemans †1800 Joanna Regina van Oort 1733-1804
|
8
 |
9
 |
10
 |
11
 |
12
 |
13
 |
14
 |
15 


 


 


| | | |
Joannes Frederik Alberdingk 1756-1839 Catharina Elisabeth Been 1755-1823 Lambertus Thijm 1766-1810 Elisabeth Maria Hallemans 1770-1802
|
4
 |
5
 |
6
 |
7 


| |
Joannes Franciscus Alberdingk 1788-1858 Catharina Thijm 1793-1864
|
2
 |
3|
Josephus Albertus Alberdingk Thijm 1820-1889