José Gregorio

  • BALENCIAGA BERAZALUCE 1830, son of José BALENCIAGA ECHANIZ and Maria Jesus BERAZALUCE ARREGUI, married to Agustina BASURTO ECHANIZ in 1857.