Family Book Herkomst van de familienamen Cavens en Rijmen:


Debrabandere (2003: 235)verklaart het op twee manieren, namelijk als de weergave van de Brabantse uitspraak van Cauwens en als een variant van Coven(t)s, een bijnaam die op een verband met een convent of klooster wijst (DB: 267).Cavens, Cavents1. Wellicht Brabants uitspraak van Cauwens. Zie bij Cauwe.2. Mogelijk ook een variant van Coven(t)s. Zie bij Conven(t)s.Cauwe, Caauwe, Kauw, Kouwen, Cauwel(s), Couwel(s)1. Familienaam uit het Middelnederlandse cauwe: kraai. bijnaam (haarkleur, stem?) of huisnaam.2. Cauwe, cuwe, keuwe komt ook uit het Oudfranse cuve: kuip. Beroepsbijnaam van de kuiper..Reim, Reym, Reijm, Reims, Rem, Rym(en), Rijm(en), Reime, Reymen, Ruymen, Ruijmen1. Patroniem uit Ryme, Rim(m)o: knuffelvorm van de Germaanse voornaam Rikmar.2. Patroniem, verkorte vorm van Reimaar, Reimboud of Rembert.3. Patroniem of metroniem, knuffelvorm van de voornaam Remigius, -ia.Er bestaan verschillende denkwijzen over de betekenis van de naam Pulle. Welke de juiste is? Wie zal het zeggen.

  Pulle, Hart van de Kempen, onze thuisbasis

De naam Pulle komt van Pul-lee of Pul-loo: bos van Pulle, waarvan de naam Pulderbos een jongere vorm is. Sommige bronnen lijken er dan ook op te wijzen dat voor de 12de eeuw er slechts één gemeente bestond. Andere bronnen geven dan weer aan dat de naam Pulle komt van Pul wat moeras zou betekenen. Weer een andere bron geeft als volgt : Een puul is een kruik, een pot, een vaas om de as van verbrande doden in op te bergen. Het woord puul houd verband met pulveren, in het Frans pulveriser = tot poeder maken. Het Latijns woord pulver betekent as. Het dorp werd reeds vernoemd in 1273 door de hertog van Breda die in de 13e eeuw gronden aan de monniken van Hemiksem gaf, en vooraleer de hertogen van Brabant de heerlijkheid verwierven, waren de van Bautersems aan het bewind. In 1558 kreeg Gaspar Schetz, heer van Grobbendonk, de heerlijkheid Pulle als leenman van Filips II (1522-1578). Deze Gaspard Schetz was financieel raadgever van Filps II. De opvolger van Keizer Karel V (1500-1558) was immers koning van Spanje, maar ook hertog van Brabant. De familie Schetz verwierf het leen in volle eigendom in 1644.De Sint-Pietersparochie is reeds bekend vanaf het jaar 1255, omdat er toen reeds van een klein bedehuis gewag werd gemaakt. De huidige Sint-Pieter-en-Sint-Pauluskerk is een gotisch gebouw. De toren is ouder dan het kerkschip. Hoogstwaarschijnlijk werd hij opgetrokken in het midden van de vijftiende eeuw, terwijl de klok 'Maria' dateert van 1309. Ze zou de oudste klok van West-Europa zijn.


Index