F Catharina Pieters Waegemaecker Trijntje Pieters

(Catharina PietersWaegemaecker)


  • Baptized 12 November 1600 - Poortugaal (Albrandswaard)
  • Deceased before 1648 - 's Gravenambacht

 Parents

 Spouses and children

 Siblings

 Notes

Individual Note

Aktesoort schenking
Datum 21/04/1635
Archief ONA Rotterdam
Inventarisnummer 51
Aktenummer/Blz. 139/252
Notaris Jacob Duyfhuysen
Trijntge Petersdr weduwe van
Jan Jansz, overleden op de Hij
geassisteerd door haar oom
Cornelis Petersz Vermaet
dijckgrave van Allebrantswaert
Schenking van een stuk land genaamd het Broeckgen gelegen aan de Rijsdijck in de heerlijkheid Roon; begrensd ten
oosten door de Koedoot, ten zuiden
Arien Petersz Roonaer en
Bastiaen Lenaertsz Wercker, ten noorden Neeltgen Willemsdr weduwe van Jan Petersz de Raet
Nog een stuk land in het ambacht van Nieuwerkerk gemeen met Neeltgen Jansdr, weduwe van Bastiaen Petersz Spruyt aan de Sgravenwech

-- GEDCOM (INDI) --1 DEAT2 _DATE BEF 1648

Family Note

Marriage with Jan Jans Comans:
huwelijk: Aktesoort huwelijksvoorwaarden
Datum 04/05/1618
Archief ONA Rotterdam
Inventarisnummer 21
Aktenummer/Blz. 101/307
Notaris Jacob Symonsz
Jan Janssoon, ionckgeselle te Roon, geassisteerd door Sebastiaen Pieters Spruyt te Poortugael en Sebastiaen Leenderts Wercker te Roon, en Trijntgen Pieters, j.d., geassisteerd ddor Pieter Jans, wagemaecker, haar vader, Cornelis Pieters Vermaet, haar voogd, allen te Portegael, Jan en Revert Huygens en Jan Henricx, wantslaeger, man van Aechtgen Huygens, haar ceusijn en nichte, maken huwelijksvoorwaarden.

Aktesoort transport
Datum 30/10/1618
Archief ONA Rotterdam
Inventarisnummer 97
Aktenummer/Blz. 5/10
Notaris Jan van Aller Az
Jan Jansz, man van Trijntgen Pietersdr wonende in Portugael draagt over aan Pieter Jansz zijn schoonvader te Portugael obligaties ten laste van Heynrick Aertsz Groenendijck te Portugael, waarvan een op naam van nu wijlen Jan Pietersz, de broer van zijn vrouw en de ander op naam van zijn vrouw zelf.
Verleden ten huize van Pieter Claesz, haringcooper aan de Draybrugge, genaamd Bommel.

Marriage with Bonefaas Mees Palsrok:
huwelijk: Aktesoort huwelijksvoorwaarden
Datum 15/05/1635
Archief ONA Rotterdam
Inventarisnummer 44
Aktenummer/Blz. 47/72
Notaris Jacob Duyfhuysen
Feys Meeusz j.m Barendrecht
Frijntgen Petersdr weduwe de Hij
geassisteerd door Cornelis Petersz Vermaet haar oom
Revert Huygen van der Swiep haar neef

  Photos and archival records

{{ media.title }}

{{ mediasCtrl.getTitle(media, true) }}
{{ media.date_translated }}

 Family Tree Preview

  Pieter Cornelis Vermaet 1531-1601 Maria Cornelis Maartje Cornelis van Driel ca 1535-1601
|||
Pieter Jans Waegemaecker ca 1570- Margareta Pieters Grietje Pieters Vermaat /1555-1601
|||
Catharina Pieters Trijntje Pieters Waegemaecker 1600-/1648