• Born in 1669 - Oostermeer
  • Deceased

 Spouses

  • Married 5 June 1701, Oostermeer, to Jetske Minskes, born in 1678 - Drogeham, baptized 26 November 1682 - Drogeham, deceased in 1755 - Oostermeer aged 77 years old

 Family Note

Marriage with Jetske Minskes

Trouwregister Hervormde gemeente Oostermeer-Eestrum
DTB nr. 715, 1670 - 1811
Vermelding: Bevestiging huwelijk van 5 juni 1701, Oostermeer
Man: Wijbren Claeses, Oostermeer
Vrouw: IJetske Menses, Suameer

Trouwregister Hervormde gemeente Garijp-Suameer-Eernewoude
DTB nr. 708, 1635 - 1771
Vermelding: Bevestiging huwelijk van 5 juni 1701, Oostermeer
Man: Wijbren Claeses, Oostermeer
Vrouw: IJetske Menses, Suameer

  Photos and archival records

{{ media.title }}

{{ mediasCtrl.getTitle(media, true) }}
{{ media.date_translated }}