Rocco Eduardo

  • sosa LIONTI 1922-, married to Paola MARCHESE