Family Tree

Last update on 10/22/2021


Family Tree Owner

Jan de BRABANDER (jeedebee)


Op 9 februari 1702 gaven het dorps- en het armenbestuur van Rijsbergen "uit mededogen en christlijke liefde" aan
Simon de Brabander, afkomstig uit Mechelen, en diens vrouw Elisabeth Tirion verlof om in het dorp te wonen op voorwaarde, dat zij en hun kinderen nooit aanspraak konden maken de fondsen van het armbestuur, wat man en vrouw ondertekenden.


Rond 1726 verhuizen twee zoons (Jacob en Willem) van Rijsbergen naar het Westland (Naaldwijk). De jongste zoon Simon gaat rond 1755 ook naar het Westland (Maassluis).

https://www.genealogiedebrabander.nl
 

 Favorite Persons


Family Tree Root

Simon de Brabander

Family Tree Owner

Johannes Adrianus de Brabander

 Family History

 Latest News 

Loading...