Family Tree

Last update on 08/19/2023


Family Tree Owner

Profile picture of Jan de BRABANDER (jeedebee)
Jan de BRABANDER (jeedebee)


Op 9 februari 1702 gaf het dorps- en het armenbestuur van Rijsbergen "uijt mede doogentheijt, en Christelijcke lieffde" aan Simon de Brabander, afkomstig uit Mechelen, en diens vrouw Elisabeth Tirion verlof om in het dorp te wonen op voorwaarde, dat zij en hun kinderen nooit aanspraak konden maken de fondsen van het armbestuur, wat man en vrouw ondertekenden.


Rond 1726 verhuizen twee zoons (Jacob en Willem) van Rijsbergen naar het Westland (Naaldwijk). De jongste zoon Simon gaat rond 1755 ook naar het Westland (Maassluis).

https://www.genealogiedebrabander.nl
 

 Favorite Persons


Family Tree Root

Simon de Brabander

Family Tree Owner

Johannes Adrianus de Brabander

 Latest News 

Loading...