Message to visitors

close

Välkommen till min släktforskningssida
Det allra mesta uppgifterna om mina direkta anor är resultat av min egen forskning i originalkällor. När det gäller anättlingar har jag även använt uppgifter från andra forskare som jag litar på. Jag tackar dessa anättlingar för deras bidrag och hoppas fler vill bidra till den gemensamma databasen. Om det förekommer fel i materialet är det emellertid helt och hållet mitt ansvar och jag är väldigt tacksam om jag får det påpekat för mig. Att det förekommer fel i ett så stort material är ofrånkomligt. Det är därför oerhört viktigt att ni aldrig använder mina uppgifter eller för dom vidare utan att ha kontrollerat själva att de är korrekta.

Eftersom jag höjt sekretessgraden på sidan kan du bara se personer födda tidigare än för 70 år sedan. Om du tillhör familjen eller är anättling så kan du få rättigheter att se hela trädet.


 Family Tree

Last update on 01/04/2020


Family Tree Owner

Profile picture of Jan GRANATH (jgranath)
Jan GRANATH (jgranath)


Välkommen till släktträdet som tillhörJan Granath

Välkommen till mitt släktträd, som innehåller såväl min som min hustrus fars- och modersanor. 

Eftersom det är ett arbete under utveckling avråder jag på det bestämdaste från att använda mitt material utan att ni själva kontrollerat att uppgifterna är korrekta. Hittar ni tveksamheter så är jag mycket tacksam för att få detta påpekat för mig.

Långa källhänvisningar hänvisar till ArkivDigital/NAD. Korta källhänvisningar hänvisar till Genline. De två adressystemen översensstämmer inte med varandra.

På begäran har jag höjt sekretessen på sidan så numera visas inga levande personer eller personer födda senare än för 70 år sedan. Detta gäller även mig själv. Om du tillhör min eller min hustrus släkt och har intresse så kan du få rättigheter som gäst och kommer då att se hela trädet.

 Favorite Persons


Family Tree Root Person

Tommy Jan* Åke* Granath

Family Tree Owner

Tommy Jan* Åke* Granath
Mormor
1/8>

 Family History

 Latest News 

Loading...