Message to visitors

close

Välkommen till min släktforskningssida
Det allra mesta uppgifterna om mina direkta anor är resultatav min egen forskning i originalkällor. När detgäller anättlingar har jag även använtuppgifter från andra forskare som jag litar på. Jagtackar dessa anättlingar för deras bidrag och hoppas flervill bidra till den gemensamma databasen. Om det förekommerfel i materialet är det emellertid helt och hållet mittansvar och jag är väldigt tacksam om jag får detpåpekat för mig. Att det förekommer fel i ettså stort material är ofrånkomligt. Det ärdärför oerhört viktigt att ni aldrig användermina uppgifter eller för dom vidare utan att ha kontrolleratsjälva att de är korrekta.

Eftersom jag höjt sekretessgraden på sidan kan du barase personer födda tidigare än för 70 år sedan.Om du tillhör familjen eller är anättling såkan du få rättigheter att se helaträdet.


   Parents

  • Carl Anselm Irenius Edvall, born April 5, 1888 - Dorotea (AC), deceased January 3, 1977 aged 88 years old,
   Stenarbetare i Hissmofors

   Married December 19, 1924 to
  • Magdalena Elisabeth Jonsson, born September 27, 1901 - Fjällsjö (Z), deceased March 28, 1989 aged 87 years old

   Maternal grand-parents, uncles and aunts

   Family Tree Preview

    Johan August Jonsson 1869- Sara Regina Eliasdotter 1869-
  ||  |
  Carl Anselm Irenius Edvall 1888-1977 Magdalena Elisabeth Jonsson 1901-1989
  ||  |
  Johan Allan Edwall