Message to visitors

close

Välkommen till min släktforskningssida
Det allra mesta uppgifterna om mina direkta anor är resultatav min egen forskning i originalkällor. När detgäller anättlingar har jag även använtuppgifter från andra forskare som jag litar på. Jagtackar dessa anättlingar för deras bidrag och hoppas flervill bidra till den gemensamma databasen. Om det förekommerfel i materialet är det emellertid helt och hållet mittansvar och jag är väldigt tacksam om jag får detpåpekat för mig. Att det förekommer fel i ettså stort material är ofrånkomligt. Det ärdärför oerhört viktigt att ni aldrig användermina uppgifter eller för dom vidare utan att ha kontrolleratsjälva att de är korrekta.

Eftersom jag höjt sekretessgraden på sidan kan du barase personer födda tidigare än för 70 år sedan.Om du tillhör familjen eller är anättling såkan du få rättigheter att se helaträdet.

Timeline of Elisbeth Hansdotter

Find here the life events of this person. Events with no date are not shown in the timeline.

1715

Marriage

 
No available information for this event.
1716

Birth of a daughter

 
Stora Kopparberg (W)
No available information for this event.
174229 Apr.

Death of the spouse

 
Sweden, Stora Kopparberg (W)
No available information for this event.
1806

Death of a daughter

 
No available information for this event.