Message to visitors

close

Välkommen till min släktforskningssida
Det allra mesta uppgifterna om mina direkta anor är resultatav min egen forskning i originalkällor. När detgäller anättlingar har jag även använtuppgifter från andra forskare som jag litar på. Jagtackar dessa anättlingar för deras bidrag och hoppas flervill bidra till den gemensamma databasen. Om det förekommerfel i materialet är det emellertid helt och hållet mittansvar och jag är väldigt tacksam om jag får detpåpekat för mig. Att det förekommer fel i ettså stort material är ofrånkomligt. Det ärdärför oerhört viktigt att ni aldrig användermina uppgifter eller för dom vidare utan att ha kontrolleratsjälva att de är korrekta.

Eftersom jag höjt sekretessgraden på sidan kan du barase personer födda tidigare än för 70 år sedan.Om du tillhör familjen eller är anättling såkan du få rättigheter att se helaträdet.


Immanuel Nobel
Immanuel Nobel
  • Born in 1801
  • Deceased in 1872,aged 71 years old
2 files available 2 files available

 Parents

 Spouses and children

 Paternal grand-parents, uncles and aunts

  Photos and archival records

{{ media.title }}

{{ mediasCtrl.getTitle(media, true) }}
{{ media.date_translated }}

 Family Tree Preview

Olof Nobelius 1706-1760 a picture
Anna Kristina Wallin 1718-1787
  
|||
a picture
Immanuel Nobel 1757-1839
 Brita Katerine Ahlberg 1770-1823
|||
a picture
Immanuel Nobel 1801-1872