Message to visitors

close

Välkommen till min släktforskningssida
Det allra mesta uppgifterna om mina direkta anor är resultatav min egen forskning i originalkällor. När detgäller anättlingar har jag även använtuppgifter från andra forskare som jag litar på. Jagtackar dessa anättlingar för deras bidrag och hoppas flervill bidra till den gemensamma databasen. Om det förekommerfel i materialet är det emellertid helt och hållet mittansvar och jag är väldigt tacksam om jag får detpåpekat för mig. Att det förekommer fel i ettså stort material är ofrånkomligt. Det ärdärför oerhört viktigt att ni aldrig användermina uppgifter eller för dom vidare utan att ha kontrolleratsjälva att de är korrekta.

Eftersom jag höjt sekretessgraden på sidan kan du barase personer födda tidigare än för 70 år sedan.Om du tillhör familjen eller är anättling såkan du få rättigheter att se helaträdet.


  • Born in 1861
  • Deceased in 1944,aged 83 years old
  • President i Finland
1 file available 1 file available

 Parents

 Paternal grand-parents, uncles and aunts

 Notes

Individual Note

Pehr Evind Svinhufvud af Qvalstad, född 15 december 1861 i Sääksmäki, död 29 februari 1944 i Luumäki, var en finländsk jurist och politiker. Han var Finlands tredje president 1931–1937. Han var son till sjökapten Per Gustaf Svinhufvud af Qvalstad och Olga, född von Becker, och tillhörde den finländska adelsätten Svinhufvud af Qvalstad.Han började i Åbo hovrätt, först som assessor och sedan som ledamot av lagberedningen. Han tog avsked 1903 och började därefter som advokat i Helsingfors. Han blev den nya lantdagens första talman 1907, en befattning han innehade till 1912.1914 deporterades han till Sibirien. Redan då var han känd som en av det passiva motståndets ledande män. När Svinhufvud återvände till marsrevolutionen tre år senare hyllades han och utsågs till prokurator. Han var chef för senaten som utropade Finlands självständighet och reste till Sankt Petersburg för att utverka sovjetregeringens erkännande.När inbördeskriget bröt ut gömde han sig först för de röda i Helsingfors, men lyckades fly med en kapad isbrytare till Reval. Därifrån övertog han ledningen av den finska regeringen i Vasa. Svinhufvud fungerade som riksföreståndare från maj till december 1918, då han avgick, för att ersättas av general Mannerheim. Svinhufvud hade dessförinnan hamnat i en konflikt med Mannerheim på grund av sin tyskvänlighet.
/Wikipedia/

  Photos and archival records

{{ media.title }}

{{ mediasCtrl.getTitle(media, true) }}
{{ media.date_translated }}

 Family Tree Preview

Peter Gustaf Svinhufvud ? ?  
|||
Per Gustaf Svinhufvud Olga NN
|||
Per Evind Svinhufvud 1861-1944