Message to visitors

close

Välkommen till min släktforskningssida
Det allra mesta uppgifterna om mina direkta anor är resultatav min egen forskning i originalkällor. När detgäller anättlingar har jag även använtuppgifter från andra forskare som jag litar på. Jagtackar dessa anättlingar för deras bidrag och hoppas flervill bidra till den gemensamma databasen. Om det förekommerfel i materialet är det emellertid helt och hållet mittansvar och jag är väldigt tacksam om jag får detpåpekat för mig. Att det förekommer fel i ettså stort material är ofrånkomligt. Det ärdärför oerhört viktigt att ni aldrig användermina uppgifter eller för dom vidare utan att ha kontrolleratsjälva att de är korrekta.

Eftersom jag höjt sekretessgraden på sidan kan du barase personer födda tidigare än för 70 år sedan.Om du tillhör familjen eller är anättling såkan du få rättigheter att se helaträdet.

Timeline of Barbro Swedberg

Find here the life events of this person. Events with no date are not shown in the timeline.

163528 Aug.

Birth of a brother

 
Sweden, Stora Kopparberg (W)
No available information for this event.
1644

Birth of a brother

 
No available information for this event.
1659

Birth of a brother

 
Sweden, Stora Kopparberg (W)
No available information for this event.
16729 Mar.

Birth of a son

 
No available information for this event.
1678

Death of the spouse

 
No available information for this event.
1680

Death of the father

 
Främsbacka, Stora Kopparberg (W)
No available information for this event.
1693

Death of a brother

 
No available information for this event.
1697

Death of a brother

 
No available information for this event.
1697

Death of the mother

 
No available information for this event.
1715

Marriage of a son

 
No available information for this event.
173526 Jul.

Death of a brother

 
Skara domkyrkoförsamling (R)
No available information for this event.
174229 Apr.

Death of a son

 
Sweden, Stora Kopparberg (W)
No available information for this event.