Message to visitors

close

Välkommen till min släktforskningssida
Det allra mesta uppgifterna om mina direkta anor är resultatav min egen forskning i originalkällor. När detgäller anättlingar har jag även använtuppgifter från andra forskare som jag litar på. Jagtackar dessa anättlingar för deras bidrag och hoppas flervill bidra till den gemensamma databasen. Om det förekommerfel i materialet är det emellertid helt och hållet mittansvar och jag är väldigt tacksam om jag får detpåpekat för mig. Att det förekommer fel i ettså stort material är ofrånkomligt. Det ärdärför oerhört viktigt att ni aldrig användermina uppgifter eller för dom vidare utan att ha kontrolleratsjälva att de är korrekta.

Eftersom jag höjt sekretessgraden på sidan kan du barase personer födda tidigare än för 70 år sedan.Om du tillhör familjen eller är anättling såkan du få rättigheter att se helaträdet.


Sosa :1

   Parents

  • sosa Nils* Erik Granath, born July 2, 1921 - Kungsholm eller Ulrika Eleonora (AB), deceased February 2, 2009 - Kumla (T) aged 87 years old,
   Kontorschef på arbetsförmedlingen Kumla, tidigare grovarbetare och kommunalnämndens ordförande i Noraskogs kommun

   Married August 20, 1944, Solbacka, Norra By, Eda (S), to
  • sosa Britt Maywor* Olofsson, born February 28, 1923 - Noreborg, Eda (S), baptized March 23, 1923 - Eda (S),
   Slöjdlärare, husmor vid Skrekarhyttans zigenarskola samt sedemera kriminalvårdare

   divorcedOctober 9, 1968

   Spouses and children

   Siblings

   Paternal grand-parents, uncles and aunts

   Maternal grand-parents, uncles and aunts

   Family Tree Preview

  sosa ? ? a picture
  sosa Karin* Linnea Granath 1900-1996
   a picture
  sosa Nils Olofsson 1887-1962
   a picture
  sosa Augusta* Eugenia Aronsdotter 1881-1965
  ||||


  ||
  a picture
  sosa Nils* Erik Granath 1921-2009
   a picture
  sosa Britt Maywor* Olofsson 1923
  ||  |
  sosa Tommy Jan* Åke* Granath