Message to visitors

close

Välkommen till min släktforskningssida
Det allra mesta uppgifterna om mina direkta anor är resultatav min egen forskning i originalkällor. När detgäller anättlingar har jag även använtuppgifter från andra forskare som jag litar på. Jagtackar dessa anättlingar för deras bidrag och hoppas flervill bidra till den gemensamma databasen. Om det förekommerfel i materialet är det emellertid helt och hållet mittansvar och jag är väldigt tacksam om jag får detpåpekat för mig. Att det förekommer fel i ettså stort material är ofrånkomligt. Det ärdärför oerhört viktigt att ni aldrig användermina uppgifter eller för dom vidare utan att ha kontrolleratsjälva att de är korrekta.

Eftersom jag höjt sekretessgraden på sidan kan du barase personer födda tidigare än för 70 år sedan.Om du tillhör familjen eller är anättling såkan du få rättigheter att se helaträdet.


Sosa :1

   Parents

  • Nils* Erik Granath, born 2 July 1921 - Kungsholm eller Ulrika Eleonora (AB), deceased 2 February 2009 - Kumla (T) aged 87 years old,
   Kontorschef på arbetsförmedlingen Kumla, tidigare grovarbetare och kommunalnämndens ordförande i Noraskogs kommun

   Married to
  • Britt Maywor* Olofsson
   divorced

   Spouses and children

   Siblings

   Paternal grand-parents, uncles and aunts

   Maternal grand-parents, uncles and aunts

   Family Tree Preview

  ? ? a picture
  Karin* Linnea Granath 1900-1996
   a picture
  Nils Olofsson 1887-1962
   a picture
  Augusta* Eugenia Aronsdotter 1881-1965
  ||||


  ||
  a picture
  Nils* Erik Granath 1921-2009
   Britt Maywor* Olofsson
  ||  |
  Tommy Jan* Åke* Granath