Message to visitors

close

Välkommen till min släktforskningssida
Det allra mesta uppgifterna om mina direkta anor är resultat av min egen forskning i originalkällor. När det gäller anättlingar har jag även använt uppgifter från andra forskare som jag litar på. Jag tackar dessa anättlingar för deras bidrag och hoppas fler vill bidra till den gemensamma databasen. Om det förekommer fel i materialet är det emellertid helt och hållet mitt ansvar och jag är väldigt tacksam om jag får det påpekat för mig. Att det förekommer fel i ett så stort material är ofrånkomligt. Det är därför oerhört viktigt att ni aldrig använder mina uppgifter eller för dom vidare utan att ha kontrollerat själva att de är korrekta.

Eftersom jag höjt sekretessgraden på sidan kan du bara se personer födda tidigare än för 70 år sedan. Om du tillhör familjen eller är anättling så kan du få rättigheter att se hela trädet.

 von Linné


  • Carl 1741-ca 1763, son of Carl and Sara Elisabeth ( Lisa) Moraea.
  • Carl 1707-1778, married to Sara Elisabeth ( Lisa) Moraea.
  • Elisabeth Christina (Lisa Stina) 1743-1782, daughter of Carl and Sara Elisabeth ( Lisa) Moraea, married to Carl Fredrik Bergencrantz.
  • Lovisa 1749-1839, daughter of Carl and Sara Elisabeth ( Lisa) Moraea.
  • Sara Christina 1751-1835, daughter of Carl and Sara Elisabeth ( Lisa) Moraea.
  • Sofia 1757-1830, daughter of Carl and Sara Elisabeth ( Lisa) Moraea, married to Samuel Christoffer Duse.