Message to visitors

close

Välkommen till min släktforskningssida
Det allra mesta uppgifterna om mina direkta anor är resultatav min egen forskning i originalkällor. När detgäller anättlingar har jag även använtuppgifter från andra forskare som jag litar på. Jagtackar dessa anättlingar för deras bidrag och hoppas flervill bidra till den gemensamma databasen. Om det förekommerfel i materialet är det emellertid helt och hållet mittansvar och jag är väldigt tacksam om jag får detpåpekat för mig. Att det förekommer fel i ettså stort material är ofrånkomligt. Det ärdärför oerhört viktigt att ni aldrig användermina uppgifter eller för dom vidare utan att ha kontrolleratsjälva att de är korrekta.

Eftersom jag höjt sekretessgraden på sidan kan du barase personer födda tidigare än för 70 år sedan.Om du tillhör familjen eller är anättling såkan du få rättigheter att se helaträdet.


   Parents

   Spouses and children

   Maternal grand-parents, uncles and aunts

    Photos and archival records

  {{ media.title }}

  {{ mediasCtrl.getTitle(media, true) }}
  {{ media.date_translated }}

   Family Tree Preview

    Olof Rudbeck, adlades 1719 1660-1740 Catharina Göeding 1661-1693
  ||  |
  Anders Berg adl. Bergencrantz 1687-1734 Catharina Rudbeck 1693-
  ||  |
  Carl Fredrik Bergencrantz