Message to visitors

close

Välkommen till min släktforskningssida
Det allra mesta uppgifterna om mina direkta anor är resultatav min egen forskning i originalkällor. När detgäller anättlingar har jag även använtuppgifter från andra forskare som jag litar på. Jagtackar dessa anättlingar för deras bidrag och hoppas flervill bidra till den gemensamma databasen. Om det förekommerfel i materialet är det emellertid helt och hållet mittansvar och jag är väldigt tacksam om jag får detpåpekat för mig. Att det förekommer fel i ettså stort material är ofrånkomligt. Det ärdärför oerhört viktigt att ni aldrig användermina uppgifter eller för dom vidare utan att ha kontrolleratsjälva att de är korrekta.

Eftersom jag höjt sekretessgraden på sidan kan du barase personer födda tidigare än för 70 år sedan.Om du tillhör familjen eller är anättling såkan du få rättigheter att se helaträdet.


  • Deceased in 1843 - Norra Åsum (L)

 Parents

  • Jonas Bergenholtz, born in 1701 - Berga (G), deceased in 1777 - Nottebäck (G) aged 76 years old
    Married to
  • Kristina Wiesel, born in 1726, deceased in 1795 aged 69 years old

 Spouses and children

 Maternal grand-parents, uncles and aunts

 Sources

  • Death: Birger Berbenholtz - Källa skapad av konverteringen från Disgen 8 för att ta hand om källreferenser till en grupp

  Photos and archival records

{{ media.title }}

{{ mediasCtrl.getTitle(media, true) }}
{{ media.date_translated }}

 Family Tree Preview

  a picture
Samuel Wiesel 1699-1773
 Margareta Littorin 1697-1774
|||
Jonas Bergenholtz 1701-1777 Kristina Wiesel 1726-1795
|||
Christina Margaretha Bergenholtz †1843