Message to visitors

close

Välkommen till min släktforskningssida
Det allra mesta uppgifterna om mina direkta anor är resultatav min egen forskning i originalkällor. När detgäller anättlingar har jag även använtuppgifter från andra forskare som jag litar på. Jagtackar dessa anättlingar för deras bidrag och hoppas flervill bidra till den gemensamma databasen. Om det förekommerfel i materialet är det emellertid helt och hållet mittansvar och jag är väldigt tacksam om jag får detpåpekat för mig. Att det förekommer fel i ettså stort material är ofrånkomligt. Det ärdärför oerhört viktigt att ni aldrig användermina uppgifter eller för dom vidare utan att ha kontrolleratsjälva att de är korrekta.

Eftersom jag höjt sekretessgraden på sidan kan du barase personer födda tidigare än för 70 år sedan.Om du tillhör familjen eller är anättling såkan du få rättigheter att se helaträdet.


  • Born July 20, 1878 - Simrishamn (L)
  • Deceased November 26, 1972 - Uppsala,aged 94 years old
  • Teolog, författare
1 file available 1 file available

 Parents

 Paternal grand-parents, uncles and aunts

 Notes

Individual Note

Efter högre lärarinneseminariet i Stockholm avlade Emilia Fogelklou studentexamen och fortsatte sina studier i Uppsala. Hon blev filosofie kandidat 1906, teologie kandidat (den första kvinnliga i Sverige) 1909, och teologie hedersdoktor (också den första kvinnliga), i Uppsala 1941.
Emilia Fogelklou hade olika lärartjänster, bland annat som lektor vid lärarseminariet i Kalmar. Efter att 1923 ha tagit avsked från lektoratet ägnade hon sig helt åt författarskap och föreläsningsverksamhet. Senare föreläste hon vid Socialinstitutet och vid Stockholms högskola. Hon deltog tidigt i fredsarbetet, var med vid Haagkongressen 1915 och grundade efter andra världskriget tillsammans med bland annat Per Sundberg IAL (Internationella arbetslag) i Sverige. Med Natanael Beskow samarbetade hon i Birkagården och stod Fogelstadgruppen nära. År 1932 anslöt hon sig till Vännernas samfund. Kväkarrörelsens dogmfrihet sammanföll med hennes egen religiösa syn.
Hennes originella religiösa författarskap är omfattande och har haft stor betydelse. En särplats intar hennes självbiografiska verk. Mellan 1922 och 1929 var hon gift med kulturgeografen Arnold Norlind. Hennes bok om honom (Arnold 1944) står högst i hennes författarskap. Intressanta är också hennes brev, till exempel brevväxlingen med Elin Wägner, Kära Ili, käraste Elin, utgiven av Gunnel Vallquist 1989.
Sina sista år bodde Fogelklou på ålderdomshemmet Andreas And i Uppsala. Hundraårsjubileet av Fogelklous teologie kandidat-examen firades 15 september 2009 med lunch och seminarier vid teologiska institutionen vid Uppsala universitet[1]. /Wikipedia/ Sources

  • Birth, death: Wikipedia - Källa skapad av konverteringen från Disgen 8 för att ta hand om källreferenser till en grupp

  Photos and archival records

{{ media.title }}

{{ mediasCtrl.getTitle(media, true) }}
{{ media.date_translated }}

 Family Tree Preview

Fredrik Joakim Fogelklou N N  
|||
Johan Fredrik Fogelklou 1842- N N
|||
Emilia Maria Fogelklou 1878-1972