Message to visitors

close

Välkommen till min släktforskningssida
Det allra mesta uppgifterna om mina direkta anor är resultatav min egen forskning i originalkällor. När detgäller anättlingar har jag även använtuppgifter från andra forskare som jag litar på. Jagtackar dessa anättlingar för deras bidrag och hoppas flervill bidra till den gemensamma databasen. Om det förekommerfel i materialet är det emellertid helt och hållet mittansvar och jag är väldigt tacksam om jag får detpåpekat för mig. Att det förekommer fel i ettså stort material är ofrånkomligt. Det ärdärför oerhört viktigt att ni aldrig användermina uppgifter eller för dom vidare utan att ha kontrolleratsjälva att de är korrekta.

Eftersom jag höjt sekretessgraden på sidan kan du barase personer födda tidigare än för 70 år sedan.Om du tillhör familjen eller är anättling såkan du få rättigheter att se helaträdet.


  • Born in 1863 - Nöbbele (G)
  • Deceased

 Parents

  • Johan Svensson, born in 1836 - Jät (G), deceased
    Married to
  • Maria Johansdotter, born in 1832 - Nöbbele (G), deceased in 1922 - Nöbbele (G) aged 90 years old

 Spouses and children

 Siblings

 Paternal grand-parents, uncles and aunts

 Sources

  • Birth: Bengt Y. Sandgren-DIS

  Photos and archival records

{{ media.title }}

{{ mediasCtrl.getTitle(media, true) }}
{{ media.date_translated }}

 Family Tree Preview

Sven Petersson 1811-1879 Catharina Jonsdotter 1809-1882  
|||
Johan Svensson 1836- Maria Johansdotter 1832-1922
|||
Johan August Johansson 1863-